Sprawdź, jakie mają być uproszczenia we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Kategoria: Rolnictwo
Data: 03-11-2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt zawiera wiele uproszczeń i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Skierowano go już do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Jedną z proponowanych zmian jest rezygnacja z wyboru podmiotu wdrażającego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Wdrażaniem działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” w ramach PROW 2014–2020 zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto powstaną przepisy, w których zostaną określone zasady trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców oraz kary administracyjnych w przypadku niezastosowania tego trybu. Ma to umożliwić beneficjentom zapoznanie się z zasadami przed zawarciem umowy oraz zmniejszyć ryzyko stosowania kar.

 

Nowe przepisy pozwolą ARiMR powierzyć przeprowadzanie wizyt innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi również w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020. Ta zmiana ma wpłynąć na niezależność terminu naborów wniosków w ramach tego poddziałania od możliwości kadrowo-technicznych służb kontrolnych ARiMR.

ARiMR będzie zobowiązany do uruchomienia strony internetowej umożliwiającej m.in. udostępnianie zapytań ofertowych w celu zapewnienia odpowiedniego upublicznienia informacji o udzielanych zamówieniach.

W całym kraju zostaną wprowadzone jednolite zasady wyboru operacji partnerów KSOW w drodze konkursów. Z kolei funkcjonowanie KSOW w zakresie wyboru operacji partnerów KSOW będzie uporządkowane w oparciu o przejrzyste warunki i kryteria.

Źródło:

MRiRW

Marek Krajewski, specjalista z zakresu prawa rolnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39682 )
Array ( [docId] => 39682 )