Wszystkie artykuły

  Rolnictwo 03.11.2016
  „Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020” – poznaj założenia koncepcji
  Klarowna koncepcja długofalowego działania, która ma zapewnić rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego. Taki jest cel prac podjętych przez resort rolnictwa nad opracowaniem „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020”. Sprawdźmy, na czym mają polegać te działania.Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna, jeśli chodzi o dynamikę ...

  Rolnictwo 03.11.2016
  Sprawdź, jakie mają być uproszczenia we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt zawiera wiele uproszczeń i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Skierowano go już do uzgodnień i konsultacji ...

  Rolnictwo 03.11.2016
  Egzekucja komornicza od września 2016 roku. Z czym muszą liczyć się zadłużeni rolnicy
  Od 8 września 2016 r. obowiązują zmienione, istotne zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli, przepisy regulujące egzekucję komorniczą. Przyśpieszenie i uproszczenie postępowania egzekucyjnego ma zwiększyć skuteczność egzekwowanych długów. Jak twierdzi Prezes Krajowej Rady Komorniczej – dłużnik może uregulować należność w każdym momencie i powinien to zrobić po otrzymaniu ...

  Rolnictwo 03.11.2016
  Pomoc za ograniczenie produkcji mleka – sprawdź, jakie są zasady
  Producenci mleka mogą ubiegać się o przyznanie pomocy do ograniczenia produkcji mleka. Wnioski można składać tylko do 7 grudnia 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego. Sprawdź, jakie wsparcie można otrzymać.W lipcu 2016 roku z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych Komisja Europejska ogłosiła tzw. pakiet wsparcia rolnictwa. Stawkę pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie ...

  Rolnictwo 03.11.2016
  Zniknie część dopłat, pozostanie tylko wsparcie sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji
  Płatności związane z produkcją są stosowane w Polsce od 2015 roku i przysługują one do bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych. Dowiedz się, co się zmieni w tych płatnościach od 2017 roku.Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach ...

  Rolnictwo 15.04.2016
  Podatek VAT w rolnictwie
  Wśród podatników podatku VAT rolnicy, jako jedna z nielicznych grup, korzystać mogą z szeregu preferencji przy rozliczaniu i zapłacie tego podatku. Mogą oni zdecydować się czy odliczać VAT oraz odprowadzać go od dokonywanych dostaw towarów i usług rolnych, czy też pozostać podatnikami zwolnionymi z tego podatku, uzyskując jednak ryczałtowy zwrot części kwoty z tytułu nabywania ...

  Rolnictwo 15.04.2016
  Rolnik podejmujący zatrudnienie
  Czy zatrudnienie i zgłoszenie pracownika do ZUS, który jest ubezpieczony w KRUS, niezależnie od wysokości wynagrodzenia, np. 1/4 etatu automatycznie wyklucza go z KRUS?Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście ...

  Rolnictwo 15.04.2016
  Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników
  W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie dla osób ubezpieczonych w KRUS mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r., tj. na papierowych formularzach ZUS ZLA.W przypadku wystawiania e-ZLA dla osoby ubezpieczonej w KRUS należy: w pierwszym kroku kreatora wskazać właściwe ...

  Rolnictwo 15.04.2016
  Bimber – legalny czy nie?
  Często pojawiają się wątpliwości, czy produkowanie alkoholu etylowego na własny użytek jest zgodne z prawem. Podobne pytania pojawiają się także w sprawie produkowania na własny użytek alkoholi niskoprocentowych. Postaramy się wyjaśnić te kwestie w tekście. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, w którym autor pisał, że produkowanie ...