Rodzaje i funkcje zapasów

Data: 16-07-2013 r.

Zapasy są głównym składnikiem majątku obrotowego przedsiębiorstwa i stanowią bardzo istotny element procesu gospodarczego. Zapasy mają też bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe firmy.

W firmie można mieć do czynienia z zapasami:

 • materiałów,
 • produkcji niezakończonej,
 • wyrobów gotowych,
 • towarów.

Firma, utrzymując zapasy materiałów, zapewnia sobie sprawny i ciągły przebieg procesów produkcyjnych. Zakłócenie rytmu produkcji we współczesnej, złożonej gospodarce może wywoływać straty przekraczające koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem tych zapasów. Poziom zapasów materiałów uzależniony jest m.in. od wielkości zużycia materiałów w procesie produkcyjnym, stopnia znormalizowania i ujednolicenia wykorzystywanych materiałów, rozpiętości asortymentowej produkcji, warunków zaopatrzeniowych itp.

Zapasy produkcji niezakończonej występują zaś w poszczególnych fazach i węzłach produkcji. Zapewniają one nieprzerwany tok procesów technologicznych. Do czynników kształtujących poziom tych zapasów można zaliczyć m.in.: rodzaj wytwarzanych wyrobów, długość procesu produkcyjnego, wielkość serii produkcyjnej, jej powtarzalność. W zapasach produkcji niezakończonej wyróżnia się:

 • zapasy produkcji w toku (zapasy międzyoperacyjne),
 • zapasy półfabrykatów ( półproduktów ).

Zapasy wyrobów gotowych dotyczą natomiast skompletowanych i całkowicie ukończonych wyrobów, odpowiadających swoimi cechami użytkowymi wymaganiom odbiorców firmy. Są one zatem przeznaczone do sprzedaży. Wielkość tych zapasów wyrobów gotowych może wykazywać istotną zmienność w czasie. Wśród czynników wpływających na poziom tych zapasów można wymienić m.in. sezonowość sprzedaży wyrobów, wahania popytu na wyroby, organizację produkcji wyrobów, uwarunkowania sprzedaży wyrobów itp.

Zapasy towarów występują zaś w przypadku prowadzenia działalności handlowej. Mają one na celu zapewnienie ciągłości sprzedaży i zaopatrzenia odbiorców w potrzebne wyroby. Wielkość tych zapasów stanowi zwykle znaczący składnik aktywów firm handlowych. Wielkość zapasów towarów zależy od wielu czynników (np. od rodzaju towarów, sposobu obrotu danymi towarami, warunków przechowywania danych towarów).

Utrzymywanie zapasów może mieć też określone znaczenie w kontaktach firmy z jej otoczeniem. Zapasy materiałów łagodzą lub niwelują zakłócenia powstające po stronie zaopatrzenia, ale również umożliwiają firmie zakup materiałów w określonym momencie, przy występowaniu korzystniejszych warunków cenowych. Podobnie firma może tworzyć zapasy wyrobów gotowych zależnie od przyjętej polityki w zakresie sprzedaży, wykorzystującej warunki rynkowe powstające w wyniku zmiany popytu.

dr Aleksander Kusak, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25880 )
Array ( [docId] => 25880 )

Array ( [docId] => 25880 )