Wszystkie artykuły

  Sprzedaż i handel 26.11.2013
  Rentowność klientów
  Przedsiębiorcy często sądzą, że każdy klient, który kupuje taką samą ilość tych samych produktów, ma jednakową rentowność. Trzeba jednak pamiętać, że zasoby, które dedykujemy, a których nie wliczamy do bazy kosztowej, od której liczymy cenę, mogą sprawić, iż różnica w zakresie rentowności będzie znaczna. Co więcej, może okazać się, że część klientów po prostu ...

  Sprzedaż i handel 04.11.2013
  Analiza wskaźnika produkcji przemysłowej w Polsce
  Wzrost gospodarczy w II kwartale wyniósł 0,8%. A zatem można powiedzieć, że wszystko zmierza ku lepszemu. Ale to tylko część prawdy. Owszem, idzie ku lepszemu, jednak przywołane powyżej wyniki polskiego PKB za II kw. kryją też dość przykrą informację – gdyby nie handel zagraniczny, Polska nie uniknęłaby recesji.Niski, nie osiągający nawet 1% wzrost gospodarczy, przy bardzo dobrych ...

  Sprzedaż i handel 31.10.2013
  Procedura oceny zgodności i dokumentacja techniczna zabawki
  W celu wykazania zgodności zabawki producent jest zobowiązany przeprowadzić jedną z dwóch dostępnych procedur. W zależności od właściwości zabawki producent ma do wyboru weryfikację własną (moduł A) bądź weryfikację stosowaną przez osobę trzecią (moduł B + C).Moduł A – procedura wewnętrznej kontroli produkcji – obejmuje etap projektowania i produkcji wyrobu, gdzie ocenę ...

  Sprzedaż i handel 31.10.2013
  Ekonomiczna wielkość zamówienia
  Tematyka związana z zapasami odnosi się również do odpowiedniego ukształtowania procesów logistycznych w firmie. Obejmują one cały proces przepływu materiałów od dostawcy do miejsc ich faktycznego wykorzystania. Ważna jest ekonomiczna wielkość zamówienia.W procesie przepływu materiałów można wyróżnić takie działania, jak: prognozowanie i planowanie potrzeb materiałowych,wybór ...

  Sprzedaż i handel 23.10.2013
  Usprawnienie procesu przygotowania wysyłki zamówienia
  W każdej firmie pracownicy chcą usprawnić proces przygotowania wysyłki. W tym celu należy przeanalizować główne operacje realizacji zamówienia. Aby poprawić wysyłkę trzeba posłużyć się schematem przygotowania wysyłki zamówienia.Na początek należy przyjrzeć się głównym operacjom w procesie realizacji zamówienia: od momentu jego otrzymania, poprzez kompletację, przygotowanie ...

  Sprzedaż i handel 15.10.2013
  System oznakowania CE
  Symbol CE umieszczony na wyrobie oznacza, że pozostaje on w zgodzie ze wszystkimi mającymi do niego zastosowanie dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Oznakowanie CE jest gwarancją bezpieczeństwa.Dyrektywa to dokument wydawany przez instytucje Unii Europejskiej, odpowiednik polskiej ustawy czy rozporządzenia na terenie Wspólnoty. Ale zawarte w niej wytyczne nie bowiązują bezpośrednio. ...

  Sprzedaż i handel 24.09.2013
  Optymalizacja zapasów przy planowaniu produkcji
  Modele zapasów można wykorzystać w pla­nowaniu produkcji. Wówczas zakłada się, że zapotrzebowanie stanowić będą zamówienia dokonywane przez odbiorców. Re­alizacja zakupów stanowić będzie zaś wytwarzanie wyrobu go­towego.Za pomocą modeli planowania zapasów można opty­malizować długości serii w procesie produkcyjnym, jednak w tym przypadku trzeba również zaprognozować popyt ...

  Sprzedaż i handel 04.09.2013
  Oznakowanie „made in” zmniejsza konkurencyjność polskich firm
  Z pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku należy usunąć zapis zobowiązujący przedsiębiorców do stosowania oznakowania „made in” tzn. oznaczania państwa pochodzenia produktów niespożywczych – apelują Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.Zdaniem pracodawców oznakowanie „made in" nie zwiększa bezpieczeństwa ...

  Sprzedaż i handel 04.08.2013
  Badania rynku a prognozowanie popytu
  Przed przystąpieniem do opracowania prognozy popytu firma musi zebrać najważniejsze informacje o rynku, na którym działa, oraz o konsumentach. Należy zdefiniować, na jakim obszarze działa firma i jaki jest potencjał konsumentów. Być może firma chce rozszerzyć swoją działalność, dlatego do badań marketingowych trzeba dodać nowe rynki.Podstawowe pytanie w badaniach marketingowych ...

  Sprzedaż i handel 01.08.2013
  Kto jest odpowiedzialny za prognozowanie popytu
  Prognozowanie popytu to trudny, ale bardzo ważny proces. Obejmuje on kilka etapów i angażuje osoby z różnych działów. Za przygotowanie prognozy popytu powinien odpowiadać dział marketingu lub czasami w mniejszych firmach może być to dział sprzedaży. To te działy wykorzystując swoją wiedzę rynkową, potrafią najlepiej określić, jaki będzie popyt zgłaszany przez konsumentów.Prognozę ...