Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Czy można się uwolnić od długów spółki jawnej
  Wspólnik spółki jawnej nie może uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki nawet, jeżeli zawarł z pozostałymi wspólnikami umowy mające na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki.Odpowiedzialność subsydiarnaWspólnik spółki jawnej za zobowiązania spółki odpowiada subsydiarnie ze spółką. Oznacza to, że wierzyciel spółki jawnej ...

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
  Wszystkie umowy w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera zarząd. Zarząd jest bowiem organem spółki, który uprawniony jest do składania w jej imieniu oświadczeń woli. Problem pojawia się, gdy spółka ma zawrzeć umowę z członkiem zarządu.Umowy o pracę zawierane z członkami zarządu to norma w dzisiejszym świecie. Prezesi zarządu lub jego członkowie bardzo często ...

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Kto odpowiada za długi w spółce partnerskiej
  W spółce partnerskie za długi spółki odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, a dopiero w razie braku możliwości zaspokajanie się z majątku spółki odpowiadają wspólnicy. Ponadto odpowiedzialność partnerów jest zróżnicowana ze względu na to, czy zobowiązanie związane jest z normalnym funkcjonowaniem spółki oraz czy zobowiązanie wynika z błędu w sztuce, za który odpowiada ...

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Dane potrzebne do zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego
  Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie z chwilą podpisania umowy spółki. Zatem po zawarciu umowy spółki należy dokonać zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Sprawdź jakie informacje należy przygotować.Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki – firma spółki komandytowej musi zawierać nazwisko albo firmę lub ...