Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
  Wszystkie umowy w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera zarząd. Zarząd jest bowiem organem spółki, który uprawniony jest do składania w jej imieniu oświadczeń woli. Problem pojawia się, gdy spółka ma zawrzeć umowę z członkiem zarządu.Umowy o pracę zawierane z członkami zarządu to norma w dzisiejszym świecie. Prezesi zarządu lub jego członkowie bardzo często ...

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Kto odpowiada za długi w spółce partnerskiej
  W spółce partnerskie za długi spółki odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, a dopiero w razie braku możliwości zaspokajanie się z majątku spółki odpowiadają wspólnicy. Ponadto odpowiedzialność partnerów jest zróżnicowana ze względu na to, czy zobowiązanie związane jest z normalnym funkcjonowaniem spółki oraz czy zobowiązanie wynika z błędu w sztuce, za który odpowiada ...

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
  Wspólnik spółki jawnej może w pewnym momencie funkcjonowania spółki stwierdzić, iż nie jest zainteresowany dalszym uczestniczeniem w spółce i w związku z tym chce ze spółki wystąpić. Jakie ma możliwości, aby to zrobić? W takiej sytuacji wspólnik ma dwie możliwości:przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobęwypowiedzenie umowy Przeniesienie ogółu praw i obowiązków ...

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Dane potrzebne do zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego
  Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie z chwilą podpisania umowy spółki. Zatem po zawarciu umowy spółki należy dokonać zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Sprawdź jakie informacje należy przygotować.Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki – firma spółki komandytowej musi zawierać nazwisko albo firmę lub ...