Wszystkie artykuły

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Oczekiwana i otrzymana jakość usług
  Znaczenie jakości dla osiągnięcia sukcesu rynkowego organizacji zostało odpowiednio wyrażone przez słynnego menedżera i byłego prezesa General Electric, Johna F.Welcha następującymi słowami: „Jakość jest najlepszą gwarancją pozyskania lojalności klienta, najlepszą obroną przeciw konkurencji i jedyną drogą umożliwiającą utrzymanie wzrostu i zarobków” (za M.Stoma, Modele ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Fazy budowy strategicznego planu jakości
  Faza gromadzenia danych i informacji obejmuje przede wszystkim przegląd procesów biznesowych oraz związanych z nimi celów. Tylko dzięki ścisłemu związkowi tych dwóch elementów organizacji możliwe będzie zrealizowanie celu strategicznego Planu Jakości – doprowadzenie od realizowania procesów biznesowych w bardziej efektywny sposób, przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości.Istotne ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Identyfikacja procesów w firmie dla potrzeb ISO 9001
  W organizacjach o złożonej, wielobranżowej ofercie można będzie wyszczególnić kilka procesów głównych. Dobrym przykładem są tu firmy ochroniarskie, które oferują kompleksowe usługi ochrony obiektów, konwojowania, monitoringu elektronicznego i nierzadko też usługi utrzymania czystości w obiektach biurowych. Dla tak złożonej oferty będzie można wyodrębnić przynajmniej trzy procesy ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Mapa procesów - opisywanie procesów i ich powiązań
  Podczas identyfikacji procesów najczęściej udaje się niejako automatycznie określić ich właścicieli. Aby znaleźć właściciela procesu wystarczy odpowiedzieć na następujące pytania: Kto i od kogo przyjmuje dane wejściowe do procesu i jakie to są dane? Kto komu przekazuje są wyniki procesu i jakiego rodzaju są to dane? Na kim spoczywa najwięcej obowiązków przy realizacji procesu? ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Poprawa jakości w przedsiębiorstwie
  Nieodzownym elementem systemu zarządzania każdym przedsiębiorstwem, w którym jakość będzie powiązana z ciągłym doskonaleniem, jest stworzenie takich warunków, w których nacisk będzie położony na traktowanie doskonalenia jako integralnej części tejże organizacji. W takiej organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania powinna istnieć jasno określona odpowiedzialność za jakość oraz ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Podejście procesowe według normy ISO 9001:2008
  W nr 0.2 normy ISO 9001:2008 omówione jest podejście procesowe. Dowiemy się z niego, że przyjęcie podejścia procesowego ma na celu zapewnienie skuteczności prowadzonych działań. Twórcy normy wyszli bowiem z założenia że łatwiej jest ocenić coś co jest mierzalne i ma proste do odczytania parametry.W każdym procesie powinniśmy umieć znaleźć następujące elementy zarówno materialne ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Norma jakości a efektywność przedsiębiorstwa
  Celem stosowania normy jest skłonienie przedsiębiorstw wdrażających ją do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, ale także wysokiej efektywności procesów biznesowych oraz podejście procesowe stanowi gwarancję wdrożenia normy w taki sposób, aby nie skończyło się to jedynie na przygotowaniu wielu dokumentów, z których nic nie wynika.Postępowanie zgodnie z Normą oznacza ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Zasady zarządzania w warunkach kryzysowych
  Obserwuje się, że kierownicy jednostek administracji publicznej zadają sobie w trudnym czasie ważne pytania: czy posiadane zasoby (kadra, środki finansowe) są adekwatne do zmieniającej się sytuacji? Czy ludzie pracują efektywnie i w jakim kierunku powinien iść rozwój tych ludzi? Jakie zmiany wdrażać w okresie kryzysu? Jak wdrażać zmiany, żeby wyjść mocnym po kryzysie?Wyjście z ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Źródła kryzysu w administracji publicznej i jej otoczeniu
  Kryzys (z greckiego krísis) to inaczej przesilenie, moment przełomowy, rozstrzygający albo punkt zwrotny. Kryzys bardzo trudno zdefiniować. Dotyka on bowiem nie tylko niesprawnego funkcjonowania elementów struktur organizacyjnych, przebiegających procesów techniczno-informacyjnych, ale przede wszystkim więzi i zależności emocjonalnych występujących pomiędzy członkami organizacji na ...

  Zarządzanie jakością 08.11.2014
  Ewidencja obrotu towarami o znaczeniu strategicznym - wymagania
  Rozporządzenie ministra gospodarki z 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym określa sposób ewidencjonowania i prowadzenia ewidencji wyrobów objętych WSK.Ewidencję prowadzi się aż w sześciu kategoriach, takich jak: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt. Rozporządzenie precyzuje kształt ...