Wszystkie artykuły

  Zarządzanie produkcją i logistyka 15.11.2016
  Jak wyznaczyć DOH przy realizacji naraz całego zlecenia
  Przy bardzo szybkiej produkcji, czyli krótkich C/T i L/T procesów, suma DOH decyduje o L/T dla strumienia, czyli czasie zamrożenia gotówki w procesie realizacji zlecenia. A zatem dla wyznaczenia L/T nie ma znaczenia, w którym miejscu w danej chwili jest zapas. Zawsze gdzieś jest.DOHto liczba dni zapotrzebowania jaką pokryje zapas, który znajduje się w firmie. Są 3 rodzaje zapasów: materiały, produkcja ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 15.11.2016
  Jak kalkulować takt klienta przy różnym zapotrzebowaniu w kolejnych dniach
  Mapa stanu przyszłego strumienia wartości powinna wskazywać działania, które pozwolą dopasować przepustowość procesu produkcyjnego do taktu klienta skalkulowanego na podstawie średniego dziennego zapotrzebowania klienta. Jednak co w sytuacji, gdy zapotrzebowanie jest niejednakowe w różnych dniach?Jeżeli zapotrzebowanie jest różne w kolejnych dniach, to wielkość średniego dziennego ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 15.11.2016
  Czy warto eksploatować maszyny na 100%
  Takt powinien stanowić podstawę definiowania zdolności wytwórczych i liczby pracowników. Ale skoro posiadamy maszyny, które mogą pracować wydajniej, dlaczego nie mamy wykorzystywać maksymalnie swoich zdolności wytwórczych? Proces produkcyjny jest w stanie wytworzyć/sprzedać tylko tyle, ile przerobi jego ograniczenie. Stanowiska, które nie są ograniczeniem, powinny pracować w takcie ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 25.10.2016
  Rola mistrza w technikach kaizen
  Mistrz jest pierwszą osobą w strukturze kierowania procesem produkcyjnym. Działa on bezpośrednio na pierwszej linii procesu wytwórczego. Mistrz musi dobrze znać swoje obowiązki i zadania. Jest zobowiązany do kierowania zasobami ludzkimi, sterować procesem produkcji, rozwiązywać problemy związane z awariami, z problemami jakościowymi i zmiennością procesu. Rola mistrza musi być dobrze ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 25.10.2016
  Bezpieczny magazyn: wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych
  Każdy magazyn i pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia z nim związane, powinny w razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa zagwarantować możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi: bezpośrednio na zewnątrz budynku lub drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Sprawdź jakość wszystkich dróg ewakuacyjnych w Twoim magazynie.Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 25.10.2016
  Zalety integracji WMS z innymi aplikacjami IT
  System WMS można zintegrować z innymi aplikacjami IT wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki. W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często rozwiązania wspierające działanie systemu do zarządzania całym przedsiębiorstwem – klasy ERP. Te systemy powinny być ze sobą ściśle zintegrowane, czyli powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 18.10.2016
  Czym jest Kaizen
  W ostatnich latach w ogłoszeniach o pracę pojawia się informacja: poszukujemy specjalisty ze znajomością technik Kaizen. Geneza tego pojęcia wywodzi się z technik zarządzania i organizacji pracy na rynku japońskim z okresu drugiej połowy ubiegłego wieku. Wprowadzanie metod zarządzania Kaizen w zakładach przemysłowych opiera się na doświadczeniach specjalistów, którzy brali udział ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 18.10.2016
  Rozmieszczenie ładunków w obszarze magazynu
  W każdym magazynie dąży się do jak najlepszego wykorzystania powierzchni magazynowej, tzn. zmieścić dużo towaru na małej powierzchni oraz tak rozmieścić ładunki, żeby zawsze mieć do nich dobry dostęp przy jednoczesnym zagwarantowaniu niezmienności parametrów jakościowych i bez strat ilościowych. Warto dodać jeszcze kryterium, które bywa pomijane, a które powinno zostać umieszczone ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 27.09.2016
  Podstawowe etapy procesu magazynowania – od nich zależy sukces
  Magazynowanie występuje wszędzie tam, gdzie przepływ materiału jest wstrzymany, gdzie pojawia się oczekiwanie na kolejny proces zarówno transportowy, jak i produkcyjny. Są to czynności związane z okresowym gromadzeniem zapasów, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Jakie są podstawowe etapy procesu magazynowania?Żeby magazyn mógł skutecznie funkcjonować, ...

  Zarządzanie produkcją i logistyka 27.09.2016
  Żeby skutecznie zarządzać magazynem trzeba walczyć o najwyższą jakość
  Do tej pory napisano wiele artykułów o przywództwie, WMS, statystykach oraz optymalizacji zasobów w magazynie. Jednym z tematów, które są jednak nie do pominięcia, jest jakość. Jakość magazynu jest niezwykle ważna, tak naprawdę nie ma znaczenia, jak skuteczne jest zarządzanie magazynem, jeśli jakość wykonywanych w nim zadań jest słaba.Z mojego doświadczenia wynika, że należy ...