Czym jest asortyment

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 26-06-2012 r.

Asortymentem nazywa się planowo wybrane towary, jakie oferowane są przez poszczególne przedsiębiorstwo na rynku. To od niego zależy, jakie decyzje związane np. z marketingiem lub strategią działania będą podejmowane przez kadrę kierowniczą.

Pojęcie nasycenia oraz podział asortymentu

Asortyment stanowi wszystkie oferowane przez firmę produkty. Stąd też możliwa jest sytuacja, w której rynek nasyci się określonym asortymentem. Nasycenie zatem zwiększeniem ilości określonych produktów w ramach pozycji lub rodziny asortymentowej. Przyczynami, które odpowiadają za taki stan rzeczy, są m.in. dominacja na rynku, próba przejęcia asortymentowej luki rynkowej, rozwarstwienie się popytu lub próba spożytkowania całych mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Podział asortymentu

Asortyment dzieli się na dwie grupy, które dzielą się na kolejne, mniejsze. Pierwsza rozgranicza asortyment według sposobu przygotowywania towarów do sprzedaży oraz miejsca ich występowania. W tej grupie występują dwa podziały:

  • asortyment handlowy – wliczają się tutaj towary znajdujące się w hurtowni lub punktach sprzedaży detalicznej. Powstaje on zazwyczaj w wyniku przerobu handlowego, zakupu lub skompletowania towarów od innych producentów z zamiarem sprzedaży. Asortyment ten dobiera się na podstawie potrzeb klientów.
  • sortyment produkcyjny – towary produkowane przez przedsiębiorstwo, które najczęściej sprzedawane są do hurtowni. Tworzony jest zazwyczaj na podstawie technologicznego albo surowcowego podobieństwa produktów. W związku z częstą specjalizacją wytwórców w jednym typie towarów, jego główną cechą stała się duża jednorodność.

 

Druga grupa reprezentuje podział produktów pod względem stopnia złożoności asortymentu. Dzieli ona asortyment na:

  • asortyment wąski – towary z niewielkiej linii produktów
  • asortyment szeroki –towary z wielu linii produktów
  • asortyment płytki – towary, które w niewielkim stopniu pozwalają na zróżnicowanie produktów
  • asortyment głęboki – towary z wielu linii produktów, co pozwala na różnicowanie towarów według np. koloru, dodatków, ceny czy rozmiaru

Szerokość asortymentu

Szerokość asortymentu zależy od posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów i jego celów, duży wpływ na jego zakres ma popyt.

Zmiany dokonywane w asortymencie mogą odbywać się w dwóch trendach, które mogą występować równolegle. Trendy te nazywa się narastaniem i mogą odbywać się w górę lub dół.

Z trendem dolnym mamy do czynienia, kiedy przedsiębiorstwo oferujące towary luksusowe zaczyna sprzedawać towary dla np. klasy średniej. W trendzie górnym firma, która oferowała dotychczas produkty dla niższych klas zaczyna oferować towary luksusowe.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26003 )
Array ( [docId] => 26003 )