Jednoosobowa działalność w formie spółki z o.o.

Autor: Krzyś Honorata
Data: 03-01-2013 r.

Przepisy prawa nie określają minimalnej liczby wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego działalność w formie prawnej spółki z o.o. może prowadzić tylko jeden wspólnik. Pytanie – czy to się opłaca?

W praktyce gospodarczej może się zdarzyć sytuacja, że jeden spośród dwóch wspólników spółki z o.o. chce z niej wystąpić. Jego odejście w żaden sposób nie zdezorganizuje działalności spółki. Może ona w dalszym ciągu funkcjonować i prowadzić działalność. Drugi wspólnik nie musi zatem rozwiązywać spółki, choć czasem może mu się to opłacać.

Powody rozwiązania spółki z o.o.

Przepisy stanowią, że rozwiązanie spółki z o.o. następuje z kilku powodów:

1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,

3. ogłoszenie upadłości spółki,

4. inne przyczyny przewidziane prawem (art. 270 Kodeksu spółek handlowych, dalej: ksh).

Spółka z o.o. w jednoosobową działalność?

Zasadne jest pytanie, czy warto dalej prowadzić działalność gospodarczą w formie prawnej spółki z o.o. w pojedynkę. Z racji tego, że prawo nie przewiduje możliwości „przekształcenia” spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą, jedyny jej wspólnik skrupulatnie powinien rozpatrzyć wszelkie „za” i „przeciw”. Minusów jest sporo.

 

Minusy jednoosobowej spółki z o.o.

Wad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki z o.o. jest kilka:

  1. Bardziej praco i kosztochłonne utrzymywanie osoby prawnej oraz konieczność spełniania rozmaitych wymogów formalnych z tym związanych, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.
  2. Obowiązek odprowadzania składek do ZUS, ponieważ osoby fizyczne będące jedynymi wspólnikami spółki z o.o. są traktowane na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych tak samo, jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
  3. Większe koszty prowadzenia bieżącej działalności, gdyż zgodnie z art. 210 § 2 ksh, jeśli jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, wówczas czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego; o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadomi sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.
  4. Wymagana pisemna forma oświadczenia woli składanego spółce przez jej jedynego wspólnika, gdy przysługują mu wszystkie udziały spółki, pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 173 § 1 ksh); nie jest przy tym jasne czy chodzi tu tylko o oświadczenia o charakterze zewnętrznym, czy też takie oświadczenia, które mają związek jedynie z wewnętrznymi sprawami spółki (np. uchwałami wspólnika); generuje to ryzyko nawet nieświadomego naruszenia przepisów ksh, np. gdy wspólnik pobiera ze spółki pieniądze na podstawie umowy ustnej.

Z powyższych względów warto zastanowić się nad rozwiązaniem spółki z o.o., gdy występuje z niej jeden spośród dwóch wspólników i rozpoczęciem działalności w formie jednoosobowej firmy.

 

Krzyś Honorata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26190 )
Array ( [docId] => 26190 )