O jakie dotacje oraz kredyty ubiegać się przy zakładaniu przedszkola

Autor: Kaźmierczak-Błocisz Joanna
Data: 24-09-2012 r.

Zakładanie przedszkola nie różni się od rozpoczynania innych form działalności gospodarczej: należy mieć dobry pomysł, lokal i pieniądze. Wielkość środków uzależniona jest głównie od zakresu remontu budynku. Oprócz dofinansowań, o które warto zawalczyć, aby nieco obniżyć koszty utworzenia oddziału przedszkolnego, warto pomyśleć o częściowym sfinansowaniu przedsięwzięcia poprzez kredyt.

Pieniądze z Unii

RPO, czyli Regionalny Program Operacyjny oferuje poprzez Urzędy Marszałkowskie kwotę do 40000 złotych oraz (dla bezrobotnych) poprzez Urzędy Pracy, o połowę niższą, kwotę bezzwrotnej pożyczki. Każdy region ma jednak indywidualnie ustalane cele i kwoty wydatkowanych funduszy. Należy zatem zasięgnąć informacji w tzw. Lokalnych Grupach Działania. Znajdziemy tam także pomoc merytoryczną, dotyczącą szczegółów inwestycji.

Działalność zakładana na wsi bądź w miejscowości do 50 tysięcy osób może liczyć na dużo wyższe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Tutaj, w zależności od planowanej liczby zatrudnienia, możemy liczyć na dotacje w wysokości od 100 do 400 tys. złotych. Pieniądze te będą stanowić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych (bez podatku VAT). W tworzeniu wniosku pomogą również specjaliści z Lokalnych Grup Działania.

 

Kredyty

Dla większości pożyczkodawców inwestycja w przedszkole jest dobrze rokującym przedsięwzięciem i pod warunkiem, dobrze przygotowanego wniosku i biznesplanu, nie będzie większych problemów z uzyskaniem kredytu. Dla początkującego i młodego inwestora kredyty komercyjne mogą być jednak za drogie. Warto skorzystać z udogodnień dla młodych inwestorów oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który w ramach programu „Pierwszy Biznes” prowadzi pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z wyższym wykształceniem do 27 roku życia, a bez dyplomu studiów wyższych do 25 roku. Można otrzymać do 40000 złotych pożyczki niskooprocentowanej, z możliwością umorzenia nawet 30% kwoty.

Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy mogą skorzystać również z oferty tzw. funduszy pożyczkowych, funkcjonujących niemal w każdym województwie. Kwota pożyczki na preferencyjnych warunkach, to: od 5 tys. do 120 tys. złotych. Dokładne zasady udzielania pożyczek przez w/w fundusze dostępne są na stronie www.psfp.org.pl.

Dofinansowanie do działalności

Wpływy w przedszkolu pochodzić będą z dwóch źródeł: z czesnego oraz z dofinansowania samorządu lokalnego. Wynosi ono, na dziecko, nie mniej niż 75 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko. Na dziecko niepełnosprawne dotacja nie może być mniejsza niż pełna kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko w oddziale publicznym. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku z rocznym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierać dokładną liczbę przedszkolaków i musi zostać złożony do 30 września, poprzedzającego otwarcie przedszkola, roku.

Kaźmierczak-Błocisz Joanna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26127 )
Array ( [docId] => 26127 )