Wszystkie artykuły

  Zarządzanie strategiczne 13.12.2021
  5 sposobów na motywowanie pracowników
  Nawet najlepsi managerowie mają niekiedy problem z umiejętnym motywowaniem pracowników. Każdy z nich ma swoje lepsze i gorsze dni, więc nie zawsze działają te same, uniwersalne metody. Oto pięć ciekawych pomysłów, które mogą przełamać rutynę i zachęcić podwładnych do efektywniejszej pracy.Artykuł sponsorowanyPracownik bierze udział w podejmowaniu istotnych decyzjiMoże się wydawać, ...

  Zarządzanie strategiczne 10.02.2021
  Czy pracownikowi należy wystawić delegację na podróż?
  Firma zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, który wykonuje częściowo pracę na produkcji, a częściowo pracę kierowcy przy przewozie towarów wyłącznie na potrzeby własne firmy. Obszarem pracy tego kierowcy jest cała Polska. Czy do każdego wyjazdu tego kierowcy musimy wystawiać druki delegacji, czy nie ma takiego wymogu prawnego?Przepisy prawa pracy nie zastrzegają pisemnej ...

  Zarządzanie strategiczne 19.05.2014
  Rola audytu w strategicznym zarządzaniu ryzykiem
  Wdrażanie zmian i transformacja funkcji biznesowych pomaga firmom osiągać przewagę konkurencyjną, która odgrywa ważną rolę w ich długoterminowej strategii. Jednak jak wynika z badań, szefowie audytu i interesanci uważają, że niepowodzenie takich programów stanowi znaczące ryzyko, z którym zmagają się przedsiębiorstwa. Projekty, które poniosły porażkę, mogą mieć zarówno krótko-, ...

  Zarządzanie strategiczne 03.04.2014
  Transakcje assets deal i share deal – sposób przeprowadzenia w spółce
  Prócz klasycznych wariantów łączenia się spółek na popularności zyskują w ostatnich latach transakcje zapożyczone z systemów anglosaskich, nazwane assets deal oraz share deal. Co ciekawe transakcje assets deal i share deal na gruncie prawa polskiego wykorzystują istniejące od lat przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. Nadając, zwłaszcza tym pierwszym, nowego, ...

  Zarządzanie strategiczne 03.04.2014
  Zabezpieczenie firmy przy fuzjach i przejęciach
  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych (M&A, czyli mergers and acquisitions) stanowią jeden z głównych sposobów zdobywania rynku, koncentracji kapitału. Niekiedy fuzje i przejęcia stają się także sposobem na ochronę przed upadłością lub likwidacją działalności gospodarczej. Odświeżone podejście do procedur M&A kładzie nacisk na fazę menedżerską transakcji oraz odpowiednie ...

  Zarządzanie strategiczne 31.10.2013
  Koordynacja działań w ramach systemu controllingu
  Koordynacja działań controllingowych wynika z potrzeby wymiany informacji między poszczególnymi jednostkami firmy, realizujących niekiedy pozornie mające ze sobą niewiele wspólnego procesy. Współpraca między osobami zajmującymi się produkcją a ją wspierającymi (kadry, księgowość, zamówienia, sprzedaż, magazyn) powinna być ciągła – nie tylko w celu ustalenia wyniku ekonomicznego ...

  Zarządzanie strategiczne 30.10.2013
  Umowa konsorcjum w praktyce
  Brak jest przepisów regulujących wprost instytucję konsorcjum, choć cieszy się ona coraz większą popularnością. Zalety umowy konsorcjum zostały docenione szczególnie w branży budowlanej i finansowej. Konsorcjum można powołać dla każdego celu, który jest prawnie dopuszczalny. Cel oraz wspólne dążenie do niego przez zrzeszone podmioty, czyli konsorcjantów, są podstawowym elementem ...

  Zarządzanie strategiczne 29.10.2013
  Organizowanie pracy w ruchu ciągłym z wykorzystaniem 5 brygad
  Po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy w ostatnich latach, nie jest możliwe stosowanie 4-brygadowej organizacji pracy bez godzin nadliczbowych. Dawne przepisy o systemie 4-brygadowym zastępuje dzisiaj regulacja pracy zmianowej z uwzględnieniem specyfiki ruchu ciągłego. Dlatego pracodawcy, prowadzący działalność przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia przechodzą na system 5-brygadowy.Wprowadzając ...

  Zarządzanie strategiczne 29.10.2013
  Karanie mistrzów za niezorganizowanie nadgodzin
  Stosowanie nadgodzin nie zawsze jest dopuszczalne. Pracodawca może powierzyć pracownikom pracę w godzinach nadliczbowych tylko w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub ze względu na swoje szczególne potrzeby.O szczególnych potrzebach można mówić w przypadku pojawienia się nieplanowanych ...

  Zarządzanie strategiczne 29.10.2013
  Obowiązki kierownika w przeciwdziałaniu dyskryminacji pracowników
  Jak postępować, żeby nie narazić się na zarzut nierównego traktowania lub dyskryminacji. Należy pamiętać, że dla pracodawcy przegranie sprawy przed sądem pracy, w przypadku nierównego traktowania pracowników lub dopuszczenia się dyskryminacji – to uzasadniony powód do zwolnienia kierownika, nawet w trybie dyscyplinarnym. Jak postępować, żeby nie narazić się na zarzut nierównego ...