Wniosek o emeryturę przygotowuje pracodawca

Pracodawca ma obowiązek przygotować wniosek o emeryturę dla pracownika przechodzącego na emeryturę. Aby prawidłowo wypełnić wniosek o emeryturę, pracodawca powinien skorzystać z przygotowanego przez ZUS wzoru wniosku o emeryturę.Obowiązujące przepisy nie przewidują wzoru formularza, na którym pracodawca powinien zgłosić wniosek o emeryturę. Przykładowy wzór wniosku o emeryturę ...

Podobne tematy