Limit wpłat na ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorcy są zobowiązani do odprowadzenia składek na ubezpieczenia od swoich pracowników. Jednak po przekroczeniu limitów określonych w przepisach pracodawca nie powinien ich naliczać i odprowadzać. Jeżeli w danym miesiącu następuje przekroczenie granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne ...

Podobne tematy