Umowy o podwykonawstwo w przetargach

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych powstanie nowa kategoria umów w procedurach przetargowych dotyczących obronności i bezpieczeństwa – umowy o podwykonawstwo. Dla większego bezpieczeństwa postępowań określone będą również wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa.Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć pisemną umowę ...

Podobne tematy