Wszystkie artykuły

    Instalacje 12.02.2020
    Gwarancja za roboty budowlane
    W procesie budowlanym zawarcie umowy, jej wykonywanie, ustanowienie gwarancji zapłaty oraz odebranie gotowego obiektu budowlanego nie kończy jeszcze relacji inwestor – wykonawca. Teraz rozpoczyna bowiem najczęściej swój bieg okres gwarancyjny, w ramach którego wykonawca jest zobowiązany usuwać usterki swojego dzieła.Charakter prawny gwarancjiGwarancja to termin prawa cywilnego, którym ...