Czy system czasu pracy można zmienić „na chwilę”?

Kategoria: Czas pracy
Autor: Marek Rotkiewicz
Data: 03-12-2015 r.

Pracodawca może stosować te systemy czasu pracy, które przewiduje regulamin pracy. W konsekwencji wprowadzenie dla pracowników systemu równoważnego – bo taki tyko dopuszcza stosowanie wydłużeń powyżej 8 godzin pracy na dobę – poprzedzone musi być zmianą regulaminu, jeżeli w obecnej jego treści przewidziano jedynie system podstawowy. Możliwe będzie przy tym stosowanie równoważnego czasu pracy jedynie przez część roku.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w:

 
  • układzie zbiorowym pracy,
  • regulaminie pracy,
  • obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 Kodeksu pracy – dalej kp).

System równoważny musi być przez pracodawcę wyraźnie wprowadzony. Nie można przyjąć, że wystąpienie przesłanek umożliwiających jego stosowanie wystarcza dla uznania, że pracownik jest nim objęty. Nie ma zaś możliwości jednostronnego narzucenia przez pracodawcę systemu czasu pracy nieprzewidzianego w regulaminie pracy bez zmiany tego regulaminu.

Jeśli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, zapisy regulaminu pracy powinny być z nią uzgodnione. Nie wyklucza to jednak jednostronnego wprowadzenia regulacji dotyczących systemów i rozkładów czasu pracy przez pracodawcę, w razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie (art. 1042 § 2 kp).

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W taki też sposób wchodzą w życie zmiany regulaminów. Niedopuszczalne jest skrócenie tego terminu nawet za zgodą wszystkich zatrudnionych osób. Jest to minimalny okres przewidziany przez przepisy na zapoznanie się i przeanalizowanie przez pracowników nowych regulacji.

Możliwe jest wprowadzenie kilku systemów czasu pracy obowiązujących np. pracowników danego działu. Można przy tym zastosować zapisy wprost wskazujące okresy roku, w których obowiązywać będzie dany system albo zawrzeć upoważnienie dla pracodawcy zmieniania systemu w drodze polecenia służbowego (z koniecznością doprecyzowania okresu wyprzedzenia, z jakim pracownicy powinni zostać o tym poinformowani).

Marek Rotkiewicz, prawnik, specjalista prawa pracy, trener

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38151 )
Array ( [docId] => 38151 )