Kiedy można stosować system zadaniowego czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Autor: Kostecka Anna
Data: 13-08-2012 r.

Jeżeli pracownik może samodzielnie decydować o tym, kiedy i gdzie wykona powierzone mu zadanie, może być wobec niego stosowany zadaniowy system czasu pracy. Zatem, zadaniowy system czasu pracy pracodawca może wprowadzić w swojej firmie, w sytuacji gdy nie sprawuje bezpośredniej kontroli i nadzoru nad świadczeniem pracy przez pracownika.

Na czym polega zadaniowy czas pracy

System zadaniowego czasu pracy polega na samodzielnym kształtowaniu rozkładu czasu pracy przez pracownika. W tym systemie przeważnie sam pracownik decyduje o swoim rozkładzie czasu pracy. Przy czym trzeba pamiętać, że ta samodzielność pracownika ograniczona jest okolicznościami obiektywnymi, jak np. ilość projektów do zrealizowania, ilość tekstów do napisania.

Pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy są zwolnieni od:

  • obowiązku przestrzegania obowiązującego u pracodawcy rozkładu czasu pracy,
  • stawiania się w pracy (w siedzibie pracodawcy) i
  • przepracowania określonej liczby godzin.

Zatrudniając pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy trzeba mieć na uwadze, że wymiar zadań pracownika powinien być tak ustalony, aby pracownik był w stanie je wykonać w ramach 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo (w ciągu 5-dniowego tygodnia pracy).

Przy tym systemie musi być zachowany okres 11-godzinego odpoczynku dobowego i 35-godziny odpoczynek tygodniowy.

Określenie wymiaru zadań może być realizowane poprzez wyliczenie zadań przypadających na konkretnego pracownika. To do pracodawcy należy ustalenie wielkości zadań pracownika w zadaniowym czasie pracy. Pracodawca musi jednak wcześniej porozumieć się w tym celu z pracownikiem.

Jak wprowadzić zadaniowy system czasu pracy

System zadaniowego czasu pracy może być wprowadzony u pracodawcy:

  • poprzez odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym pracy albo,
  • w regulaminie pracy albo
  • w umowie o pracę.

Kiedy zadaniowy czas pracy nie może być stosowany

Nie można stosować tego systemu czasu pracy, w celu obejścia przepisów o czasie pracy.

Poza tym zadaniowego czasu pracy nie można również wprowadzić dla pracownika, który przez cały czas świadczenia pracy musi pozostawać w siedzibie firmy, wykonując pracę pod bezpośrednim nadzorem przełożonego.

Zadaniowy system czasu pracy nie powinien być również stosowany wobec wszystkich pracowników zatrudnionych w danej firmie.

Czy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy

Pracodawca może zatrudnić niepełnoetatowca w zadaniowym systemie czasu pracy. Z tymże w tym przypadku, pracownik również powinien samodzielnie decydować, kiedy i gdzie wykona powierzone mu zadanie.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na ½ etatu, to w zadaniowym czasie pracy powinien pracować przez liczbę godzin równą połowie wymiaru czasu pracy ustalonego dla zatrudnionych w pełnym wymiarze.


Zobacz także:

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25943 )
Array ( [docId] => 25943 )