Limit godzin przy niepełnym etacie – w umowie, a nie w regulaminie

Kategoria: Czas pracy
Data: 18-01-2014 r.

Pracownik zatrudniony na niepełny etat musi mieć w umowie o pracę wskazany limit godzin, którego przekroczenie uprawnia do dodatku jak za nadgodziny. Limit ten nie może być zawarty w innym dokumencie, np. w regulaminie pracy. Można go określić dobowo, tygodniowo albo za pomocą ułamka etatu.

W umowie o pracę zawartej z pracownikiem zatrudnionym na niepełny etat należy ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy takiego pracownika, których przekroczenie uprawnia go, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za godziny nadliczbowe.

Taki zapis może być sformułowany na różne sposoby, zależnie od tego, na co strony się umówią (Kodeks pracy nie wskazuje, w jaki sposób limit ten powinien być ustalony, pozostawiając stronom swobodę w tym zakresie). Negocjując go, warto jednak uwzględnić rozkład czasu pracy niepełnoetatowego pracownika i pamiętać, że granica godzin ponadwymiarowych musi mieścić się pomiędzy pełnym a niepełnym etatem, na jaki zatrudniony jest pracownik.

Granica ta może więc być wyznaczona limitem dobowym, tygodniowym lub odnoszącym się do konkretnego wymiaru czasu pracy pracownika określonego ułamkiem. To ostatnie rozwiązanie (choć nie jest sprzeczne z przepisami prawa) nie występuje często, ponieważ może powodować trudności praktyczne w rozliczaniu czasu pracy. Pozostałe rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w praktyce i są akceptowane przez PIP.

Zdaniem inspekcji pracy:

Pułap godzin, którego przekroczenie powoduje obowiązek naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, może zostać określony w różny sposób, np. poprzez odniesienie do części etatu, poprzez wskazanie konkretnej ilości godzin. Limit może dotyczyć wymiaru czasu pracy ustalonego na okres rozliczeniowy, a także wymiaru pracy w konkretnych dniach czy tygodniach.

Stanowisko GIP z 21 kwietnia 2011 r., GPP-501-4560-6-1/11/PE/RP


Podstawa prawna:
art. 151 § 5, art. 151[1] § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33282 )
Array ( [docId] => 33282 )


Array ( [docId] => 33282 )