Limit godzin przy niepełnym etacie – w umowie, a nie w regulaminie

Kategoria: Czas pracy
Data: 18-01-2014 r.

Pracownik zatrudniony na niepełny etat musi mieć w umowie o pracę wskazany limit godzin, którego przekroczenie uprawnia do dodatku jak za nadgodziny. Limit ten nie może być zawarty w innym dokumencie, np. w regulaminie pracy. Można go określić dobowo, tygodniowo albo za pomocą ułamka etatu.

W umowie o pracę zawartej z pracownikiem zatrudnionym na niepełny etat należy ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy takiego pracownika, których przekroczenie uprawnia go, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za godziny nadliczbowe.

Taki zapis może być sformułowany na różne sposoby, zależnie od tego, na co strony się umówią (Kodeks pracy nie wskazuje, w jaki sposób limit ten powinien być ustalony, pozostawiając stronom swobodę w tym zakresie). Negocjując go, warto jednak uwzględnić rozkład czasu pracy niepełnoetatowego pracownika i pamiętać, że granica godzin ponadwymiarowych musi mieścić się pomiędzy pełnym a niepełnym etatem, na jaki zatrudniony jest pracownik.

Granica ta może więc być wyznaczona limitem dobowym, tygodniowym lub odnoszącym się do konkretnego wymiaru czasu pracy pracownika określonego ułamkiem. To ostatnie rozwiązanie (choć nie jest sprzeczne z przepisami prawa) nie występuje często, ponieważ może powodować trudności praktyczne w rozliczaniu czasu pracy. Pozostałe rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w praktyce i są akceptowane przez PIP.

Zdaniem inspekcji pracy:

Pułap godzin, którego przekroczenie powoduje obowiązek naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, może zostać określony w różny sposób, np. poprzez odniesienie do części etatu, poprzez wskazanie konkretnej ilości godzin. Limit może dotyczyć wymiaru czasu pracy ustalonego na okres rozliczeniowy, a także wymiaru pracy w konkretnych dniach czy tygodniach.

Stanowisko GIP z 21 kwietnia 2011 r., GPP-501-4560-6-1/11/PE/RP


Podstawa prawna:
art. 151 § 5, art. 151[1] § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33282 )
Array ( [docId] => 33282 )


Array ( [docId] => 33282 )