Liczba dni pracy w poszczególnych miesiącach 2014 roku

Kategoria: Czas pracy
Data: 12-12-2013 r.

Mimo związkowych postulatów o obniżenie tygodniowego czasu pracy do 38 godzin, w 2014 roku pracować będziemy na podobnych zasadach jak obecnie. Do przepracowania będzie 2000 godzin pracy. O tym jak będą one rozplanowane w poszczególnych miesiącach decydują pracodawcy.

Pierwszym krokiem dla prawidłowego zaplanowania czasu pracy pracowników jest ustalenie obowiązującego ich wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Dzięki temu można określić:

 • liczbę godzin (ogólną pulę godzinową), do przepracowania której pracownik będzie zobowiązany w trakcie okresu rozliczeniowego,
 • liczbę dni pracy oraz dni wolnych przypadających w okresie rozliczeniowym (w tym celu należy podzielić przez 8 liczbę godzin, do przepracowania których pracownicy są zobowiązani w ramach obowiązującego ich okresu rozliczeniowego, a następnie odjąć uzyskany wynik od liczby wszystkich dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym),
 • czy doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Etapy obliczania wymiaru czasu pracy

 1. przypadającą w okresie rozliczeniowym liczbę pełnych tygodni należy pomnożyć przez 40 (w obliczeniu tym uwzględnia się tylko tygodnie w rozumieniu art. 128 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy, czyli rozpoczynające się z pierwszym dniem okresu rozliczeniowego),
 2. dni wykraczające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku, należy pomnożyć przez 8 (nie uwzględnia się wykraczających poza pełne tygodnie sobót i niedziel; zasada ta obowiązuje niezależnie od rozkładu czasu pracy przyjętego u danego pracodawcy – zatem także w przypadkach, gdy praca odbywa się w soboty i niedziele),
 3. oba iloczyny (pełnych tygodni oraz dni wykraczających poza pełne tygodnie, a przypadających od poniedziałku do piątku) sumuje się, a następnie od otrzymanego wyniku odejmuje się pomnożoną przez 8 liczbę świąt, które w ramach danego okresu rozliczeniowego przypadają w innym dniu niż niedziela.
 • przypadającą w okresie rozliczeniowym liczbę pełnych tygodni należy pomnożyć przez 40 (w obliczeniu tym uwzględnia się tylko tygodnie w rozumieniu art. 128 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy, czyli rozpoczynające się z pierwszym dniem okresu rozliczeniowego),
 • dni wykraczające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku, należy pomnożyć przez 8 (nie uwzględnia się wykraczających poza pełne tygodnie sobót i niedziel; zasada ta obowiązuje niezależnie od rozkładu czasu pracy przyjętego u danego pracodawcy – zatem także w przypadkach, gdy praca odbywa się w soboty i niedziele),
 • oba iloczyny (pełnych tygodni oraz dni wykraczających poza pełne tygodnie, a przypadających od poniedziałku do piątku) sumuje się, a następnie od otrzymanego wyniku odejmuje się pomnożoną przez 8 liczbę świąt, które w ramach danego okresu rozliczeniowego przypadają w innym dniu niż niedziela.
 • Przykład:

  W kwietniu 2014 roku wypada jeden dzień świąteczny (Poniedziałek Wielkanocny). Pierwszy dzień miesiąca wypada we wtorek, a ostatni – w środę.
  Wymiar czasu pracy w tym miesiącu (dla 1-miesieczego okresu rozliczeniowego) należy obliczyć następująco:
  4 pełne tygodnie x 40 godzin + [2 dni „wystające” (29 i 30 kwietnia 2014 r.) x 8 godzin] – [1 dzień świąteczny x 8 godzin] = 168 godzin.

  WYMIAR CZASU PRACY W 2014 R. DLA 1-MIESIĘCZNYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH
  miesiąc godziny pracy dni pracy* dni wolne**
  styczeń 168 21 10
  luty 160 20 8
  marzec 168 21 10
  kwiecień 168 21 9
  maj 160 20 11
  czerwiec 160 20 10
  lipiec 184 23 8
  sierpień 160 20 11
  wrzesień 176 22 8
  październik 184 23 8
  listopad 144 18 12
  grudzień 168 21 10

  *przy pełnym etacie
  **minimalna liczba dni wolnych, którą trzeba zapewnić w każdym systemie czasu pracy

  art. 129, art. 1401, art. 149 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

  WYMIAR CZASU PRACY W 2014 R. DLA 1-MIESIĘCZNYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH miesiąc godziny pracy dni pracy* dni wolne** styczeń 168 21 10 luty 160 20 8 marzec 168 21 10 kwiecień 168 21 9 maj 160 20 11 czerwiec 160 20 10 lipiec 184 23 8 sierpień 160 20 11 wrzesień 176 22 8 październik 184 23 8 listopad 144 18 12 grudzień 168 21 10

  1

  Joanna Kaleta


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Polecane artykuły

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  1331

  Polecamy