Podróż na miejsce pracy w delegacji może zaliczać się do czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 24-01-2013 r.

Podczas podróży służbowej pracownik wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy, lub poza stałym miejscem pracy. Przysługują mu za to należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją.

Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

Czasem pracy jest natomiast czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Podróż służbowa jest zatem czasem pracy o tyle, o ile pracownik podczas tej podróży wykonywał pracę.

W delegacji liczy się czas poświęcony na wykonywanie obowiązków

Dojazd na miejsce podróży służbowej nie jest zaliczany do czasu pracy. Od tej zasady został ustalony jednak wyjątek.

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r. (sygn. II PK 265/04, OSNP 2006/5-6/76) czas podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy, o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. W pozostałych przypadkach czas podróży służbowej przypadający poza harmonogramowe godziny pracy pracownika nie jest zaliczany do jego czasu pracy, jeżeli w tym czasie pracownik nie wykonywał pracy.

Przykład:

Pracownik został wysłany w delegację w dniu, w którym miał pracować od 8.00 do 16.00. Pociąg, który miał dowieźć pracownika na miejsce podróży służbowej wyruszał o 6:30. pracownik był na miejscu o 9:30. Podróż powrotna miała rozpocząć się o 15:30 a zakończyć o 17:30.

W drodze na miejsce delegacji pracownik nie pracował. W związku z tym czas podróży jest zaliczany do czasu pracy tylko w godzinach harmonogramowych, czyli od 8:00 do 9:30. Natomiast w podróży powrotnej z delegacji pracownik wysyłał pracodawcy raporty i przygotowywał prezentację, którą nakazano mu skończyć jeszcze tego dnia (uwzględniała wnioski ze spotkań). W związku z tym, zadania te pracownik skończył o 17:30. Dlatego też czas powrotu z delegacji również jest czasem pracy, gdyż pracownik w jego trakcie wykonywał powierzone mi zadania.

Podstawa prawna:

  • art. 775, art. 128 § 1, art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 4 ust. 1, ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990),
  • § 4, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991).

Autor: Joanna Kaleta

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26059 )
Array ( [docId] => 26059 )