Praca w niedzielę i święta w systemie równoważnym

Kategoria: Czas pracy
Data: 11-12-2012 r.

Rekompensata pracy w niedzielę i święta w systemie równoważnym nie różni się od rekompensaty w innych systemach czasu pracy. W związku z tym pracownikowi należy się inny dzień wolny od pracy, ostatecznie wynagrodzenie wraz z dodatkiem.

Praca w niedzielę i święta jest dozwolona tylko w określonych okolicznościach wymienionych w art. 15110 Kodeksu pracy.

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
  • zakładach świadczących usługi dla ludności,
  • gastronomii,
  • zakładach hotelarskich,
  • jednostkach gospodarki komunalnej,
  • zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,Art. 15110 pkt 9 lit. g) zmieniona z dniem 1 stycznia 2012 r. przez art. 203 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.11.149.887)
  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
  • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Na możliwość pracy w niedziele i święta nie ma wpływu system czasu pracy, ale okoliczność wymieniona w Kodeksie pracy.

W związku z tym, nawet w systemie równoważnym pracodawca może planować pracę w niedziele i święta o ile praca taka będzie dozwolona ze względu na specyfikę zakładu pracy. Jeżeli pracodawca może planować pracę w te dni, musi pamiętać o ich prawidłowym zrekompensowaniu. Przy czym nie ma tu różnic pomiędzy poszczególnymi systemami czasu pracy.

Za pracę w niedzielę pracownikowi należy udzielić innego dnia wolnego w okresie na 6 dni przed lub po niedzieli. Jeżeli nie jest to możliwe, to takiego dnia należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego, a w sytuacji gdy i taka rekompensata nie wchodzi w grę – trzeba zapłacić wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.

W przypadku pracy w święto – oddanie dnia wolnego powinno nastąpić do końca okresu rozliczeniowego – jeżeli jest to niemożliwe pracownikowi należy się wynagrodzenie wraz z dodatkiem.

Podstawa prawna:

 • art. 135, art. art. 15110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26030 )
Array ( [docId] => 26030 )