Wszystkie artykuły

  Czas pracy 22.09.2015
  Czy można stosować czytniki danych biometrycznych do ewidencji czasu pracy
  Metodę sczytywania danych biometrycznych pracownika (np. linii papilarnych palca lub obrazu siatkówki oka) uznaje się za niezgodną z prawem. Jeśli pracodawca zastosuje ją do ewidencji czasu pracy, wówczas narazi się m.in. na grzywnę, jaką może nałożyć inspektor ochrony danych osobowych.Warto tu przytoczyć stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Głównego Inspektora Ochrony ...

  Czas pracy 14.07.2015
  Rozpoczynanie pracy dwukrotnie w ramach tej samej doby pracowniczej
  Rozpoczęta w poniedziałek doba pracownicza determinuje układ godzin pracownika w kolejnych dniach tygodnia. Dobry pracownicze nie mogą się bowiem na siebie nakładać.Do celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie ...

  Czas pracy 13.07.2015
  Można zaplanować tylko tyle dni pracy, ile wynika z art. 130 kp
  Jak nie przegapić np. obowiązkowego oddania dnia wolnego za święto przypadające w wolną sobotę? Jak sprawdzić, ile można zaplanować godzin i dni pracy i ile dni wolnych trzeba pracownikowi zarezerwować? Najlepiej stosować kodeksowy sposób obliczania czasu pracy.Sporządzając rozkład czasu pracy na dany okres rozliczeniowy, pracodawca może zaplanować tylko taką liczbę dni pracy i ...

  Czas pracy 10.07.2015
  Minimalny odpoczynek dobowy
  Pracodawca musi zapewnić pracownikowi w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Doba pracownicza nie pokrywa się z zegarową i oznacza 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W ramach takiej doby należy zapewnić pracownikowi minimalny odpoczynek dobowy.Odpoczynek dobowy liczy ...

  Czas pracy 10.07.2015
  Zatrudniony na część etatu odbierze jeden dzień za pracę w dniu wolnym
  Za pracę w wolną sobotę niepełnoetatowemu pracownikowi należy oddać jeden dzień wolny od pracy. Pracę w godzinach nadliczbowych można zrekompensować udzielając pracownikowi czasu wolnego lub wypłacając wynagrodzenie z dodatkiem. Jak rozliczyć czas pracy pracownik zatrudnionego na 1/2 etatu, który stale pracuje po 4 godziny od poniedziałku do piątku i został wezwany do pracy w sobotę ...

  Czas pracy 25.04.2015
  Odpoczynek tygodniowy nie musi przypadać w niedzielę
  Odpoczynek tygodniowy wynosi 35 godzin, na które składają się godziny odpoczynku dobowego po zakończeniu pracy oraz kolejne godziny wolne przypadające po zakończeniu poprzedniej doby pracowniczej.W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przez tydzień rozumiany ...

  Czas pracy 25.04.2015
  Rekompensata nadgodzin – zawsze po tym, jak powstaną
  Z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy lub w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej pracodawca może polecić pracownikom pracę w godzinach nadliczbowych. Rekompensata takich dodatkowych zadań odbywa się poprzez zapłatę wynagrodzenia wraz ze stosownym dodatkiem lub udzielenie czasu wolnego (1:1,5 w przypadku czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy lub 1:1, jeżeli poprosi o to ...

  Czas pracy 17.04.2015
  Praca w weekend w delegacji uprawnia do dni wolnych
  Z tytułu pracy wykonywanej w sobotę i niedzielę podczas podróży służbowej pracownikom należą się dwa dni wolne od pracy. Jeśli jednak pracownik w dniu wolnym tylko jedzie w delegację, ale nie wykonuje pracy – taki przejazd (poza godzinami pracy) nie jest wliczany do czasu pracy.Rozliczając czas pracy pracowników w delegacji, warto pamiętać o trzech zasadach: do czasu pracy wlicza ...

  Czas pracy 17.04.2015
  Zasadniczo pracownik nie może odmówić pracy w nadgodzinach
  Pracodawca nie musi uzyskiwać zgody pracownika na pracę w nadgodzinach. Są jednak przypadki, gdy pracownik takiej zgody musi udzielić, albo gdy wcale (nawet za jego zgodą) nie wolno mu polecać nadgodzin. Poza tymi przypadkami są sytuacje, gdy odmowa pracy nadliczbowej nie powinna być karana ze względu na zasady współżycia społecznego.Pracownik ma obowiązek (poza wyjątkami, np. dotyczącym ...

  Czas pracy 23.12.2014
  Dzień wolny za sobotę rekompensuje tylko 8 godzin
  Załóżmy, że pracownik został wezwany do pracy w wolną sobotę na 10 godzin i nie otrzymał z tego tytułu dnia wolnego (co jest możliwe tylko wyjątkowo). Za pierwszych 8 godzin pracy przysługuje mu wynagrodzenie z dodatkiem 100% , a za kolejne 2 godziny – zazwyczaj wynagrodzenie z dodatkiem 50% (chyba że nadgodziny przypadły w nocy).  Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym ...