Wszystkie artykuły

  Czas pracy 14.11.2012
  Podróż służbowa nie może pozbawiać pracownika 8 godzin odpoczynku nocnego
  Zakończenie podróży służbowej pracownika powinno odbywać się w takim czasie, aby pracownik mógł skorzystać z co najmniej 8-godzinnego odpoczynku nocnego. Podróż służbowa może zakończyć się powrotem do domu w późnych godzinach nocnych. Nie usprawiedliwia to jednak nieudzielenia pracownikowi odpowiedniej ilości godzin odpoczynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu usprawiedliwiania ...

  Czas pracy 14.11.2012
  Czas dojazdu na miejsce podróży służbowej to nie czas pracy
  Czas dojazdu lub powrotu do miejsca wykonywania zadań w podroży służbowej, jeżeli w tym czasie pracownik nie wykonywał pracy, nie jest czasem pracy i nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.Podróżą służbową jest wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy pracownika lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Czasem pracy jest natomiast czas, ...

  Czas pracy 14.11.2012
  Praca przez 40 godzin tygodniowo też może być pracą w nadgodzinach
  Nawet w przypadku pracy przez średnio 40 godzin w tygodniu nie można jej rozkładać na 6 dni. Planowanie czasu pracy w ten sposób będzie planowaniem nadgodzin, co jest zabronione.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik powinien mieć tak zaplanowaną pracę, aby w tygodniu wypadało średnio 5 dni pracy. Oznacza to, że pracodawca może wyjątkowo zaplanować pracę przez 6 dni w tygodniu, ...

  Czas pracy 14.11.2012
  Dodatkowa praca na umowę zlecenie a praca w nadgodzinach
  Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie dodatkowej pracy na umowę zlecenie. Nie będzie to praca w nadgodzinach o ile strony prawidłowo sporządzą taką umowę. Do Sądu Najwyższego dotarła sprawa, w której pracownik - świadczący pracę na umowie o pracę - został dodatkowo zatrudniony na umowę zlecenie w spółce córce (powiązanej kapitałowo ze spółką, w ...

  Czas pracy 14.11.2012
  Nadgodziny mogą powstać także przy akordowym systemie wynagrodzeń
  Zastosowanie przez pracodawcę akordowego systemu wynagradzania nie wyłącza stosowania wobec pracowników przepisów o czasie pracy, w tym przepisów o wynagradzaniu za godziny nadliczbowe.Akordowy system wynagradzania charakteryzuje się tym, że pensja pracowników zależy od ilości wykonanych produktów. Akord to jednak wyłącznie system wynagradzania a nie czasu pracy. Natomiast definicja ...

  Czas pracy 13.11.2012
  Zmiana harmonogramu czasu pracy ustalonego na dany okres rozliczeniowy
  Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy raz ustalony harmonogram czasu pracy nie powinien być zmieniany. Ewentualne roszady możliwe są jedynie w wyjątkowych przypadkach.Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że harmonogram czasu pracy należy tworzyć na pełne okresy rozliczeniowe. Planowanie czasu pracy na okresy krótsze musi być podyktowane szczególnymi okolicznościami lub musi wynikać wprost ...

  Czas pracy 13.11.2012
  Lunchowa przerwa niewliczana do czasu pracy ustalona na różne godziny
  Pracodawca, który chce dać pracownikom możliwość załatwienia spraw osobistych lub zjedzenia posiłku może wprowadzić dodatkową przerwę niewliczaną do czasu pracy. Może ona trwać maksymalnie 60 minut i być ustanowiona o różnych porach dla poszczególnych grup.Tak zwana przerwa lunchowa, ze względu na to, że nie jest wliczana do czasu pracy, może trwać maksymalnie 60 minut. Nie ma ...

  Czas pracy 13.11.2012
  Godzinna przerwa w czasie pracy tylko dla wybranych pracowników
  Pracodawca może wprowadzić niewliczaną do czasu pracy tzw. przerwę lunchową tylko dla określonych pracowników. Pozostali będą mieli prawo tylko do 15-minutowej przerwy wynikającej z Kodeksu pracy.Dodatkowa przerwa w czasie pracy nie musi być wprowadzana dla wszystkich pracowników. Pracodawca może ją ustalić tylko dla niektórych grup podwładnych. Takie zróżnicowanie powinno być ...

  Czas pracy 13.11.2012
  Harmonogram czasu pracy nie może być zmieniony z powodu przestoju
  Zmiana ustalonego na dany okres rozliczeniowy harmonogramu czasu pracy może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. Za taką szczególną okoliczność nie można jednak uznać wystąpienie niezależnego od pracodawcy i pracowników przestoju.Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii związanych z rozliczaniem czasu pracy w trakcie przestoju, w szczególności nie zawierają zapisów pozwalających ...

  Czas pracy 13.11.2012
  Godzinna przerwa niewliczana do czasu pracy w przepisach wewnętrznych
  Pracownikom, obok tzw. przerwy śniadaniowej, może przysługiwać jeszcze jedna przerwa w czasie pracy. Nie będzie ona jednak wliczana do czasu pracy. Dlatego zasady korzystania z tej przerwy należy zapisać w aktach wewnętrznych.Pracownikowi, którego czas pracy w danej dobie przekracza 6 godzin przysługuje przerwa w wymiarze nie krótszym niż 15 minut. Ta przerwa jest obowiązkowa i wliczana ...