Wszystkie artykuły

  Czas pracy 07.11.2012
  Powstanie godzin nadliczbowych pracowników niepełnoetatowych
  W przypadku pracowników niepełnoetatowych godziny nadliczbowe nie powstaną zawsze, gdy przekroczą oni zaplanowany na dany dzień wymiar czasu pracy. Dużo zależy od zapisów w umowie o pracę i systemu czasu pracy jakim są objęci.Norma czasu pracy pracowników niepełnoetatowych Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników niepełnoetatowych często mają problem z określeniem, kiedy podwładni ...

  Czas pracy 06.11.2012
  Dodatkowe postanowienia dotyczące czasu pracy w umowie o pracę z niepełnoetatowcem
  Podpisując z pracownikiem niepełnoetatowym umowę o pracę pracodawca musi pamiętać o dodatkowym obowiązku. Strony są zobowiązane do ustalenia tzw. limitu godzin ponadwymiarowych.Limit godzin ponadwymiarowych w umowie o pracę W umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym strony powinny uzgodnić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których ...

  Czas pracy 06.11.2012
  Planowanie czasu pracy niepełnoetatowców – liczą się zasady z Kodeksu pracy i prawidłowe umowy o pracę
  Planowanie czasu pracy pracowników niepełnoetatowych to nie tylko wyliczenie ilości godzin pracy zgodne z Kodeksem pracy. Trzeba zawrzeć mądre postanowienia w umowach o pracę, aby nie zapłacić za nadgodziny lub niedopracowany czas pracy.Zasady planowania czasu pracy pracownika niepełno etatowego Planowanie czasu pracy pracowników niepełnoetatowych musi odbywać się w oparciu o następujące ...

  Czas pracy 05.11.2012
  Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
  Przy obliczaniu wymiaru czasu pracy pracowników niepełnoetatowych należy zastosować wszystkie zasady jakie dotyczą „zwykłych” pracowników – z jedną drobną zmianą. A mianowicie, należy pamiętać, aby dostosować wymiar czasu pracy do części etatu, na jaką pracownik został zatrudniony. Pracodawca może zatrudniać pracowników na cały etat, ale także na jego część. Zgodnie ...

  Czas pracy 05.11.2012
  System równoważny w regulaminie pracy
  Wprowadzenie systemu równoważnego wiąże się ze zmianą obowiązujących aktów wewnętrznych takich jak układ zbiorowy czy regulamin pracy. W niektórych przypadkach wymaga to porozumienia z pracownikami, w innych – pracodawca sam podejmuje decyzję.Wprowadzenie systemu równoważnego nie jest możliwe u każdego pracodawcy. Kodeks pracy ogranicza możliwość stosowania tego systemu do tych ...

  Czas pracy 05.11.2012
  Planowane zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy
  Wydłużanie okresów rozliczeniowych, wprowadzenie ruchomego czasu pracy, zmiany w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych – to tylko niektóre ze zmian w przepisach dotyczących czasu pracy proponowanych przez Ministerstwo Pracy.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad dwoma projektami zmian w Kodeksie pracy dotyczącymi czasu pracy. Jeden z projektów zakłada ...

  Czas pracy 05.11.2012
  Nadgodziny w systemie równoważnym czasu pracy
  W systemie równoważnym czasu pracy praca w godzinach nadliczbowych powstaje wtedy, gdy pracownik pracuje ponad planowaną liczbę godzin. Nie zawsze będzie to praca powyżej 12 godzin na dobę. Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy musi być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Cechą charakterystyczną systemu równoważnego jest możliwość zaplanowania pracy powyżej ...

  Czas pracy 18.10.2012
  Wymiar czasu pracy w 2013 r.
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ponownie umożliwił odbieranie dni wolnych przypadających w sobotę. Orzeczenie to spowodowało, że w 2013 r. obowiązywać będzie nowy wymiar czasu pracy. Przedstawiamy wyliczenie czasu pracy w 2013 r.Według orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zasady obliczania czasu wolnego wprowadzone przed dwoma laty, po ustanowieniu Święta Trzech Króli są niezgodne ...

  Czas pracy 15.10.2012
  Kiedy kierowca może przerwać odpoczynek dobowy
  Każdy kierowca zajmujący się transportem drogowym, zobowiązany jest według przepisów m.in. umowy AETR, do odpoczynku dobowego, co jest rejestrowane przez zamontowany w pojeździe tachograf. Są jednak pewne odstępstwa od tej reguły, w których odpoczynek taki można przerwać.Warto wiedzieć, że obowiązkowy odpoczynek kierowca może przerwać podczas przewozu pojazdu transportowego pociągiem ...

  Czas pracy 15.10.2012
  Czas pracy kierowców
  Od początku 2012 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Ustawa ta w artykule 6 pkt. 6, nakłada na pracodawców kierowców zawodowych obowiązek w kwestii oświadczenia o wymiarze zatrudnienia. Po nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, właściciele firm transportowych, którzy zatrudniają zawodowych kierowców, zobowiązani ...