Wszystkie artykuły

  Czas pracy 12.10.2012
  Expose Premiera: będziemy bronić miejsc pracy
  Lekarstwem na kryzys, według Donalda Tuska, jest przede wszystkim inwestycja w zatrzymanie a wręcz obniżenie bezrobocia. Propozycje dotyczą m.in. zmian w czasie pracy czy wydłużenia urlopów macierzyńskich.Podczas dzisiejszego expose premier Donald Tusk przedstawił propozycje rządowe dotyczące utrzymania miejsc pracy w kryzysowym 2013 r. Dotyczyły one głównie kwestii związanych z uelastycznieniem ...

  Czas pracy 11.10.2012
  Jak zrekompensować pracownikowi pracę w soboty, niedziele i święta
  Pracownik ma prawo do rekompensaty za pracę w dni wolne oraz niedzielę i w święta. W przypadku soboty jest to dzień wolny, a w przypadku niedzieli i świąt – w pierwszej kolejności dzień wolny od pracy, a jeśli nie będzie to możliwe – dodatek do wynagrodzenia. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i ...

  Czas pracy 09.10.2012
  Jakie przerwy są wliczane do czasu pracy
  W przepisach przewidzianych jest kilka sytuacji, w których pracownik nie świadczy pracy, a mimo to ten czas jest wliczany do czasu jego pracy, m.in. jest to przerwa na karmienie dziecka, przerwa przysługująca pracownikowi niepełnosprawnemu na wykonanie gimnastyki usprawniającej lub wypoczynek, a także przerwa dla osoby pracującej przy komputerze. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika ...

  Czas pracy 09.10.2012
  Jakie skutki dla pracownika ma wprowadzenie pracy zmianowej
  Praca zmianowa to praca wykonywana według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.W świetle przepisów wykonywanie pracy zmianowej jest dopuszczalne bez względu na stosowany system czasu pracy. Wątpliwe jest jednak stosowanie pracy zmianowej przy zadaniowym czasie pracy, ...

  Czas pracy 04.10.2012
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ucieszył pracowników
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który uniemożliwiał odebranie dni wolnych za święta przypadające w sobotę jest niekonstytucyjny. Przepis ten miał byś dla pracodawców rekompensatą za ustanowienie Święta Trzech Króli.Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowe zasady rozliczania dni wolnych ustanowione przed dwoma laty, gdy wprowadzono Święto Trzech króli są niezgodna z ...

  Czas pracy 27.09.2012
  Czy każda godzina przebywania na terenie zakładu pracy to czas pracy
  Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy albo innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Nie każda godzina pozostawania na terenie zakładu pracy jest jednak czasem pracy.Przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy Do czasu pracy nie wlicza się: czasu dyżury pracowniczego, jeżeli pracownik nie wykonywał w tym czasie pracy (art. 1515 § 2 ...

  Czas pracy 18.09.2012
  Jaki jest czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy
  Czas pracy kadry zarządzającej w zakładzie pracy podlega znacznym modyfikacjom w stosunku do czasu pracy pracowników „szeregowych”. Dotyczy to także wynagrodzenia za czas pracy poza normalnym czasem pracy oraz zasad dotyczących wypoczynku dobowego i tygodniowego.Pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy są: pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ...

  Czas pracy 18.09.2012
  Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych
  Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jak też praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i jakie konsekwencje ma taka odmowa?Kiedy dopuszczalna jest praca w godziną nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku: konieczności ...

  Czas pracy 18.09.2012
  Komu przysługuje ryczałt za pracę w nadgodzinach
  Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikom , którzy wykonują stale pracę poza zakładem pracy. Może on być przyznany w przypadku, gdy pracownik świadczy pracę ponad normę czasu pracę, ale utrudniona jest kontrola faktycznego czasu jego pracy.Wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych może być zastąpione ryczałtem. Jego wysokość powinna ...

  Czas pracy 28.08.2012
  Obliczenie czasu pracy
  Obliczenie czasu pracy powoduje znaczne trudności, powodem tego są niejednoznaczne i skomplikowane przepisy kodeksu pracy powodują, że pracodawcy i pracownicy mają problemy z właściwym rozumieniem i interpretacją norm czasu pracy.Ustawową definicję czasu pracy zawiera art. 128 kodeksu pracy i tak "czas pracy" to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w wyznaczonym miejscu. ...