Wszystkie artykuły

  Czas pracy 24.08.2012
  Jaki jest czas pracy osoby niepełnosprawnej
  Generalną zasadą jest, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Wobec części osób niepełnosprawnych może być stosowany skrócony czas pracy. Osoby niepełnosprawne mają też prawo do przerw w pracy i zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku ze stanem swojego zdrowia.Czas pracy osoby niepełnosprawnej, ...

  Czas pracy 13.08.2012
  Kiedy można stosować system zadaniowego czasu pracy
  Jeżeli pracownik może samodzielnie decydować o tym, kiedy i gdzie wykona powierzone mu zadanie, może być wobec niego stosowany zadaniowy system czasu pracy. Zatem, zadaniowy system czasu pracy pracodawca może wprowadzić w swojej firmie, w sytuacji gdy nie sprawuje bezpośredniej kontroli i nadzoru nad świadczeniem pracy przez pracownika. Na czym polega zadaniowy czas pracy System zadaniowego ...

  Czas pracy 03.08.2012
  Ile wynoszą wymiary czasu pracy na poszczególne miesiące 2012 r.
  Zasady obliczania wymiaru czasu pracy zostały opisane w Kodeksie pracy. Ilość godzin pracy na poszczególne dni zależy m.in. od tego kiedy masz wyznaczony tzw. dzień wolny w związku z przeciętnie 5-dniowym tygodniem pracy.Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy polega na tym, że w całym okresie rozliczeniowym pracownik musi pracować przeciętnie przez 5 dni w tygodniu. W związku z ...

  Czas pracy 03.08.2012
  Do jakich przerw ma prawo pracownica karmiąca piersią
  Pracownica może wnioskować o przerwę na karmienie dziecka – niezależnie od jego wieku. Ważne, żeby pracownica wciąż karmiła piersią. Pracodawca może jednak zażądać od niej zaświadczenia od lekarza w tej kwestii.W sytuacji gdy karmisz piersią, masz prawo do maksymalnie 2 półgodzinnych przerw w pracy – jeżeli karmisz jedno dziecko – lub 2 przerw po 45 min. – jeżeli karmisz ...

  Czas pracy 13.07.2012
  Kiedy jest dozwolona praca w godzinach nadliczbowych
  Coraz częściej zdarza się, że pracodawca wymaga, abyś pracował w godzinach nadliczbowych. Warto pamiętać, że praca w godzinach nadliczbowych jest czymś wyjątkowym i nie jest dozwolone jej planowanie. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia ...

  Czas pracy 13.07.2012
  Kiedy praca w niedziele i święta jest dozwolona
  Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta. Do świąt zaliczamy: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia. Kodeks pracy określa zakaz pracy w powyższe święta w placówkach handlowych (nawet jeżeli święto przypada w niedzielę). Zezwala ...

  Czas pracy 22.06.2012
  Czym jest absencja
  Absencja jest zjawiskiem mającym negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Powoduje ona zaburzenia w harmonogramie pracy i ogranicza wydajność tej pracy. Jej występowanie może mieć wiele przyczyn, a jej stopień przypadający na jednego pracownika, jest regulowany odgórnie przez Kodeks Pracy.AbsencjaAbsencja to inaczej nieobecność w miejscu pracy, bez podziału na usprawiedliwioną i nieusprawiedliwioną. ...

  Czas pracy 04.06.2012
  Rozliczanie czasu pracy kierowców wykonujących przewozy w załodze
  W styczniu 2012 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie rozliczania czasu pracy kierowców wykonujących przewozy w załodze. Nie idzie on po linii sądów pierwszej i drugiej instancji, i zmienia w zasadniczy sposób rentowność takich przedsięwzięć. A wszystko wiąże się z kwestią dyżurów.Do tej pory, na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców z 2004 r., kierowcy wykonujący przewozy ...

  Czas pracy 29.05.2012
  Sposoby wskazania limitu godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca
  Każdy pracownik zatrudniony na niepełny etat musi mieć wpisany w umowie limit czasu pracy, po przepracowaniu którego należy mu się wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe. W jaki sposób można zapisać ten limit? Prawo daje tu pewną swobodę, ale ograniczoną."Wysokości" limitu W umowie o pracę pracownika niepełnoetatowego trzeba obowiązkowo zapisać limit czasu pracy, po osiągnięciu ...

  Czas pracy 24.05.2012
  Praca w godzinach nadliczbowych w zadaniowym czasie pracy
  Może się okazać, że pracownik nie będzie mógł wykonać wyznaczonych zadań w normalnym czasie pracy. Wówczas pracownik będzie mógł wystąpić z roszczeniem o wypłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Prawo do tego dodatku będzie miał pracownik, jeżeli wina będzie po stronie pracodawcy (np. pracodawca nieprawidłowo określił liczbę zadań do wykonania i czas, w którym ...