Wszystkie artykuły

  Czas pracy 22.08.2014
  Polecanie nadgodzin – jak uniknąć niechcianej pracy po godzinach
  Lekceważenie pracy nadliczbowej lub jej nieprawidłowe rozliczanie zemściło się już na niejednym pracodawcy. Wystarczy, że niezadowolony podwładny udowodni mu wieloletnie, liczne, a nieopłacone nadgodziny. Zdarza się, że pracownik zamiast zdążyć z pracą w ciągu ustawowych 8 godzin, celowo „rozciąga” czas wykonania zadań np. na 9 godzin w danej dobie. A potem żąda dodatkowej ...

  Czas pracy 30.07.2014
  HR Manager ma wolne za niedzielę, a główna księgowa - nie
  Głównej księgowej i HR Managerowi (kierownikowi działu kadr) za pracę w wolną sobotę należy się inny dzień wolny. Praca w niedziele powinna być natomiast zrekompensowana jedynie HR Managerowi. Nieco inne zasady dotyczą zaś pracy w wolną sobotę.Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, ...

  Czas pracy 30.07.2014
  Przejazd w delegacji to czas pracy kierowcy, który wiezie pracowników
  Godziny wyjazdu w delegację lub powrotu z niej – jeśli przypadają poza godzinami pracy – nie są traktowane jako czas pracy. Jednak zupełnie inaczej jest w przypadku pracownika, który wiezie innych pracowników w delegację jako kierowca samochodu służbowego. W takim przypadku osoba kierująca jadąc – wykonuje pracę.Czas przejazdu nie jest wliczany do czasu pracy pracownika i to niezależnie ...

  Czas pracy 29.07.2014
  Dwa oddziały firmy – dwie pory nocne
  Chociaż nie ma przeszkód, aby ustalić odmienne pory nocne i terminy wypłaty wynagrodzenia w różnych oddziałach danej firmy, to postanowienia takie (w szczególności w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia) mogą być zakwestionowane przez pracowników jako dyskryminujące.Ponieważ przepisy Kodeksu pracy określają jedynie ramowo czas trwania pory nocnej, pracodawca ma obowiązek dokładnego ...

  Czas pracy 29.07.2014
  Pracownik niepełnosprawny ma więcej przerw w pracy
  Oprócz 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, którą gwarantują przepisy Kodeksu pracy, pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uprawnienia tego nie pozbawia go brak odpowiednich zapisów w regulaminie pracy.Prawo do dodatkowej przerwy przysługuje każdej ...

  Czas pracy 25.07.2014
  Ryczałt za nadgodziny zwalnia z obowiązku ewidencjonowania godzin pracy
  W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za nadgodziny może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zatem wysokość ryczałtu należy jedynie oszacować biorąc pod uwagę przewidywaną, a nie faktyczną liczbę nadgodzin.Jednym z obowiązków pracodawcy ...

  Czas pracy 18.07.2014
  Dzień wolny za pracę w sobotę bez wniosku pracownika
  Polecenie pracy w sobotę może mieć formę pisemną, ale nie musi. Pracodawca bez wniosku pracownika musi udzielić mu dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę, święto lub w dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Fakt udzielenia dnia wolnego zaznacza się w ewidencji czasu pracy.W przypadku wykonywania pracy w sobotę (wolną z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy) w niedzielę, ...

  Czas pracy 11.07.2014
  Wezwanie pracownika do sądu – usprawiedliwiona nieobecność w pracy
  Jeśli pracownik został wezwany do sądu na rozprawę, pracodawca ma obowiązek usprawiedliwić jego nieobecność w pracy. Za ten dzień pracownikowi nie przysługuje jednak wynagrodzenie, a czas zwolnienia zależy od czasu niezbędnego nie tylko na samą rozprawę, ale także dojazd do i z sądu.Stawiennictwo w sądzie pracownika wezwanego na rozprawę jest obowiązkowe. Jedynie w enumeratywnie ...

  Czas pracy 11.07.2014
  Dłuższa niż 1-godzinna przerwa w pracy – konieczny system przerywany
  Przerywany system czasu pracy wprowadza się w sytuacjach i w trybie określonym w przepisach prawa pracy. Natomiast indywidualny wniosek pracownika składany pracodawcy na podstawie art. 142 kp dotyczy jedynie zmiany rozkładu czasu pracy, ale nie modyfikuje dotychczasowego systemu czasu pracy, którym objęty jest pracownik. Na tej podstawie nie można więc dokonać zmiany systemu czasu pracy na ...

  Czas pracy 10.07.2014
  Po delegacji trzeba zapewnić tzw. odpoczynek nocny
  Zakończenie podróży służbowej powinno odbywać się w takim czasie, aby pracownik mógł skorzystać z co najmniej 8-godzinnego odpoczynku nocnego. Przepisy prawa pracy nie definiują jednak, co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem odpoczynku nocnego. Na pewno nie należy go utożsamiać z odpoczynkiem dobowym, który powinien wynosić minimum 11 godzin.Odpoczynek nocny powinien przypadać ...