Wszystkie artykuły

  Czas pracy 27.02.2014
  Za kilka godzin pracy w sobotę - cały dzień wolny
  W zamian za pracę w wolną sobotę pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi cały dzień wolny od pracy. Przepisy nie precyzują jednak czy wymiar czasu pracy zaplanowany na ten dzień musi odpowiadać liczbie godzin, jaką pracownik przepracował w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.Jeżeli zgodnie z obowiązującym u danego pracodawcy rozkładem czasu pracy sobota ...

  Czas pracy 24.02.2014
  W sporze o nadgodziny dowodem może być nie tylko ewidencja
  W postępowaniu sądowym o ustalenie pracy w nadgodzinach ewidencja czasu pracy jest ważnym dowodem. Przy czym poświadczać faktyczne godziny pracy mogą również inne dokumenty – w tym np. raporty służbowe, billingi telefoniczne. Zawłaszcza, gdy w ewidencji czasu pracy są błędy, lub wcale jej nie ma.Ciężar dowodu, czyli obowiązek udowodnienia w zakresie czasu wykonywania pracy, spoczywa ...

  Czas pracy 20.02.2014
  Wypłata dodatku za niedzielną pracę
  Praca w niedzielę jest dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach i pracownik powinien otrzymać za nią inny dzień wolny od pracy. Dopiero, jeśli taki sposób rekompensaty nie jest możliwy, pracodawca może wypłacić dodatek.Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących ...

  Czas pracy 14.02.2014
  Utrudnianie ewidencjonowania czasu pracy przez pracownika
  Pracownik, który uniemożliwia pracodawcy ewidencjonowanie czasu pracy unikając składania informacji m.in. o przypadkach opuszczenia pracy, nie może skutecznie podnosić przed sądem zarzutu, że jego czas pracy nie był należycie dokumentowany (II PK 231/11).Przepis art. 149 § 1 Kodeksu pracy nakłada na pracodawców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy - również w zakresie nadgodzin. ...

  Czas pracy 14.02.2014
  Same szczególne potrzeby pracodawcy nie uzasadniają pracy w niedzielę
  Godziny nadliczbowe można polecać m.in. z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Inaczej jest jednak z pracą w niedzielę. W przypadku tej ostatniej same szczególne potrzeby nie wystarczą. W niedzielę można bowiem wykonywać tylko prace wymienione w art. 151[10] Kodeksu pracy.Praca w niedziele i święta jest generalnie niedozwolona. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, wymienionych w art. ...

  Czas pracy 13.02.2014
  To pracodawca decyduje, kiedy podwładny odpracuje wyjście prywatne
  Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, która obowiązuje od sierpnia 2013 r., odpracowywanie wyjścia prywatnego w godzinach pracy możliwe jest w niemal każdym dniu tygodnia bez ryzyka powstania godzin nadliczbowych. Warto jednak pamiętać, że decyzja o terminie odpracowania takiego zwolnienia należy do pracodawcy, który nie jest związany ewentualnym wnioskiem pracownika.Od 23 sierpnia 2013 r. ...

  Czas pracy 10.02.2014
  Normy czasu pracy w informacji dla pracownika w systemie równoważnym
  Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. W równoważnym systemie czasu pracy obowiązują takie same normy czasu pracy, jak w podstawowym systemie czasu pracy.Dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy określone zostały w art. 129 Kodeksu ...

  Czas pracy 07.02.2014
  Przejazdu w delegacji w niedzielę nie wlicza się do czasu pracy
  Za podróż służbową przypadającą w niedzielę nie przysługuje rekompensata, jeśli pracownik tylko podróżował, a nie świadczył pracy. Z kolei praca w czasie niedzielnej delegacji jest rekompensowana w pierwszej kolejności innym dniem wolnym, a w razie przekroczenia 8 godzin – także dodatkiem lub czasem wolnym za nadgodziny. Kierownikowi za taką pracę przysługuje tylko inny dzień ...

  Czas pracy 03.02.2014
  Niepełnosprawny może bez końca starać się o niższą normę czasu pracy
  Brakuje drogi odwoławczej od zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Nie przekreśla to jednak szans na uzyskanie takiego zaświadczenia. Tak orzekł niedawno pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.Jeśli pracownik niepełnosprawny chce pracować w skróconych normach czasu pracy, tj. 7-godzinnej dobowej oraz 35-godzinnej ...

  Czas pracy 31.01.2014
  Różne limity nadgodzin w firmie – ryzykowne dla pracodawcy
  Pracodawca nie powinien dla jednej grupy zawodowej ustalać w regulaminie pracy innego (wyższego) limitu nadgodzin niż dla pozostałych pracowników. W danej firmie powinien bowiem obowiązywać jeden limit pracy w nadgodzinach w roku kalendarzowym.Praca w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie może przekraczać w ciągu roku 150 godzin.Ograniczenie to nie ...