Czym jest analiza SWOT

Kategoria: HR
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 26-05-2012 r.

Chcąc poznać swoje słabe i silne strony możemy przeprowadzić analizę naszej osoby. Tak samo musimy postąpić ze swoją firmą jeśli chcemy wiedzieć, czy ma szansę na rozwój. Przydatna będzie w tym popularna heurystyczna analiza SWOT.

Identyfikacja analizy SWOT

Sama nazwa SWOT jest akronimem następujących słów:

  • S (Strenghts) – mocne strony, cechy stanowiące przewagę, atut, zaletę
  • W (Weaknesses) – słabości, to co stanowi barierę lub wadę
  • O (Opportunities) – szanse, cechy stwarzające możliwość korzystnej zmiany
  • T (Threats) – zagrożenia, wszystko, co może mieć wpływ na niekorzystną zmianę

Analiza SWOT służy przede wszystkim do identyfikacji słabych oraz mocnych stron przedsiębiorstwa lub analizowanego obiektu. Nazywana jest wtedy analizą wewnętrzną.

Przeprowadza się również dzięki niej badanie szans oraz zagrożeń. Mamy wtedy do czynienia z analizą SWOT zewnętrzną. Powinna ona obejmować postęp techniczny i technologiczny, analizę konkurencji, ocenę stanu gospodarki krajowej i światowej biorąc pod uwagę inflację, kryzys, podatki, regulacje celne i prawne.

Dzięki analizie SWOT i uzyskanym w ten sposób informacjom można łatwiej opracowywać strategię działania.

Jak wykorzystać analizę SWOT

Analizę SWOT można zastosować z takim samym efektem w odniesieniu do dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Sama analiza SWOT opiera się na schemacie klasyfikacji, który dzieli wszystkie czynniki, mające wpływ na obecną i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa.

Podział ten prezentuje się następująco:

  • czynniki, które mają charakter uwarunkowań wewnętrznych, np. silna marka
  • czynniki zewnętrzne, wywierające negatywny oraz pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo.

Następnie te dwa podziały ulegają połączeniu, tworząc w ten sposób cztery kategorie czynników strategicznych:

  • czynniki zewnętrzne pozytywne, są to szanse
  • czynniki zewnętrze negatywne, są to zagrożenia
  • czynniki wewnętrzne pozytywne, są to wszystkie atuty przedsiębiorstwa
  • czynniki zewnętrzne negatywne, są to wszystkie słabe strony przedsiębiorstwa.

Dobrze przeprowadzona analiza SWOT pomoże w odpowiednim dobraniu strategii oraz pozwoli odpowiedzieć na zadawane pytania, np. czy wybrana mocna strona pozwoli zniwelować określone zagrożenie.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26327 )
Array ( [docId] => 26327 )