Wszystkie artykuły

  HR 24.01.2013
  Informacje w kwestionariuszu osobowym dla pracownika
  Zatrudnienie pracownika to proces niezwykle sformalizowany. Jednym z warunków jego prawidłowego przeprowadzenia jest uzupełnienie odpowiednich kwestionariuszy. Obecnie funkcjonują dwa kwestionariusze osobowe (stosownie do etapu jakim znajduje się proces naboru). Kwestionariusz przeznaczony dla już zatrudnionego jest uzupełnieniem wcześniejszego, przedłożonego ubiegającego się o pracę.Na ...

  HR 29.12.2012
  Zły szef
  Ganiel Goleman przypisuje złemu szefowi następujące cechy: głuchy na zdanie innych, wątpiący, skryty, budujący postrach, wybuchowy, egocentryczny, niezdecydowany, obwiniający, arogancki, nieufny. To niestety nie wszystko.Katalog cech złego szefa jest bardzo rozległy. Fachowa literatura oraz opinie pracowników pokazują, czego u przełożonych nie znoszą zgodnie wszyscy pracownicy. Według ...

  HR 29.12.2012
  Co zrobić, by z handlowcem nie odeszli klienci
  Handlowcy należą w firmach do tych pracowników, którzy dość często rotują. Jak się zabezpieczyć, by wraz z odejściem dobrego handlowca, nie odeszli od firmy także obsługiwani przez niego klienci. Możliwości są co najmniej trzy. Często firmy z tej samej branży usiłują podbierać sobie najlepszych handlowców. Bo przecież kto, jeśli nie oni, przynosi do firmy pieniądze? To ich ...

  HR 28.12.2012
  Skuteczne wypowiedzenie układu zbiorowego pracy
  Pracodawca ma prawo wypowiedzieć zatrudnionym układ zbiorowy pracy, ale tylko wtedy będzie to skuteczne, gdy odbędzie się zgodnie z prawem. Liczy się m. in. forma i okres wypowiedzenia, a także to, by dokonała go właściwa osoba. Poniżej garść podpowiedzi, na co szczególnie należy zwrócić uwagę.Układ zbiorowy pracy, aby był skutecznie wypowiedziany, powinien mieć odpowiednią formę, ...

  HR 28.12.2012
  Wypadek w pracy – definicja i procedura
  Jakie zdarzenie nazywane jest wypadkiem w pracy i jakie są obowiązki pracodawcy, gdy nastąpi. O tym poniżej. Definicja ciężkiego wypadku przy pracy Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, ...

  HR 28.12.2012
  Za konflikty w pracy – zwolnienie
  Konfliktowość, naruszanie zasad współżycia społecznego – nawet po godzinach pracy– może być podstawą do wręczenia pracownikowi zwolnienia – tak zdecydował Sąd najwyższy.  Jarosław B., członek władz organizacji związkowej w swojej firmie, pobił dwóch kolegów z pracy. Zdarzenie miało miejsce poza firmą i po godzinach pracy. Pracodawca wręczył ...

  HR 27.12.2012
  Szef oko w oko z pracownikiem
  Jak powinien zachowywać się szef w relacji z jednostką, by zyskać autorytet i sympatię, które umożliwią jeszcze efektywniejsze zarządzanie całym zespołem.W relacjach z jednostkami szef zespołu powinien przyjmować przede wszystkim rolę mentora – służyć pomocą i radą, jednak w niczym nie wyręczając. Warto, by doceniał i wynagradzał podwładnych za inwencję i przedsiębiorczość ...

  HR 26.12.2012
  Efektywne przygotowanie szkoleń
  Ostatnie dwie dekady na rynku szkoleń, to ewolucja pojęcia dotyczącego tego, czym są szkolenia i jak wielka jest ich waga – zarówno z perspektywy osób, które podlegają procesowi szkolenia, jak i z punktu widzenia samych firm.Na początku lat 90. szkolenia kojarzyły się głównie z treningami nadającymi określone uprawnienia lub np. ze szkoleniami BHP. Z biegiem lat coraz popularniejsze ...

  HR 26.12.2012
  Selekcjonowanie CV handlowca
  Jak wyszukać odpowiedniego kandydata na handlowca, gdy na biurku i w komputerze piętrzą się setki zgłoszeń? Jak wybrać tego najlepszego. Czym się kierować, przeglądając CV. Poniżej podpowiedzi.Ogólne wrażenie, jakie robi przesłane CV, pozwala od razu powziąć jakieś wyobrażenie o kandydacie. Świadczy bowiem między innymi o tym, ile czasu poświęcił na przygotowanie dokumentów, ...

  HR 26.12.2012
  Wynagrodzenie pracownika w dół – za wadliwą pracę
  Pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie lub wcale nie zapłacić za źle wykonaną pracę – tak stanowi Kodeks pracy w art. 82 § 1 zdanie 1 i 2.Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest staranne i sumienne wykonywanie swoich obowiązków i stosowanie się do poleceń przełożonego o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). ...