Z jakich form zatrudnienia możesz skorzystać

Kategoria: HR
Autor: Kulik Katarzyna
Data: 15-07-2012 r.

Umowa o pracę jest najpowszechniejszą formą zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik musi pracować na jej podstawie. Nie każdy też, kto jest zatrudniony na podstawie tradycyjnej umowy, musi mieć zapewniony czas nieokreślony zatrudnienia. Z jakich innych rodzajów zatrudnienia możesz skorzystać?

Umowy czasowe

Ten rodzaj umów jest wariantem umowy o pracę. Przykładem tej formy zatrudnienia są wszystkie umowy o ściśle określonym terminie, np. umowa na okres próbny. Umową na czas określony jest również tzw. umowa na zastępstwo. Na jej podstawie zostajesz zatrudniony na danym stanowisku tylko na okres nieobecności właściwego pracownika.

Zaletą umów terminowych są jasne zasady ich rozwiązania. Ich ważność upływa wraz z ich terminem. Mogą również zostać rozwiązane przez pracownika lub pracodawcę. Zasady wcześniejszego wypowiedzenia umowy czasowej z reguły są określone bądź w samej umowie bądź przez obowiązujący obie strony kodeks pracy.

Posiadanie umowy o pracę na czas określony uprawnia pracownika do płatnego urlopu i innych korzyści, jakimi są objęci stali pracownicy w konkretnym miejscu pracy (np. trzynastki, wczasy pod gruszą).

Umowy cywilno-prawne

Inna formą zatrudnienia, z jaką możesz się spotkać, są tzw. umowy cywilno-prawne. Ten rodzaj umów zawierany jest z reguły w przypadku zlecenia wykonania konkretnej usługi bądź zadania.

Umowa cywilno-prawna (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie zobowiązuje Cię do wykonywania zlecenia w siedzibie zleceniodawcy (chyba że tak zostało ustalone w umowie). Dzięki temu daje możliwość pełnego przystosowania realizacji zlecenia do własnych indywidualnych wymogów.

Pracując na podstawie umowy cywilno-prawnej nie jesteś z reguły ograniczony przez pracodawcę. Dużą zaletą tej formy zatrudnienia jest fakt, że sam decydujesz o czasie, miejscu i sposobie realizacji zlecenia. Jedynym ograniczeniem są warunki określone w umowie, którą dotyczą najczęściej terminu realizacji oraz sposobu rozliczenia z pracodawcą.

Wadą umów cywilno-prawnych, która jest najczęściej wskazywana, jest brak konieczności opłacania składek ubezpieczeniowych przez pracodawcę. Tym samym czas pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej nie jest zaliczany do tzw. stażu pracy. Pracując na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, nie będziesz mógł również skorzystać z płatnego urlopu czy zwolnienia lekarskiego.

Telepraca

Zmieniające się trendy na rynku pracy mogą od Ciebie wymagać wykonywania pracy na odległość. Efekty Twojej pracy mogą być rozliczane drogą elektroniczną (np. mailową czy za pomocą dedykowanych platform internetowych). W takich przypadkach będziesz miał do czynienia z tzw. telepracą.

Ta forma zatrudnienia może dotyczyć zarówno tradycyjnych umów o pracę, jak też umów cywilno-prawnych. Jej atutem jest fakt, że może być zawarta w czasie trwania innej umowy (np. będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, możesz w jej trakcie zacząć świadczyć pracę na podstawie telepracy przez określony czas).

Telepraca jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy wykonywanie zawodowych obowiązków jest niemożliwe ze względu na czynniki niezależne od obu stron (np. w przypadku złamania nogi przez pracownika i nieuruchomienia go w domu). Telepraca może być też korzystnym rozwiązanie dla osób, które chciałyby pogodzić swoje obowiązki zawodowe z domowymi (np. matka wychowująca dziecko).

Różne formy zatrudnienia dostępne na polskim rynku pracy dają możliwość pełnego dostosowania warunków pracy do potrzeb czy możliwości obu stron. Często pozwalają pracownikowi na dużą elastyczność i swobodę, co z reguły pozytywnie wpływa na jego efektywność. Pracodawcom zaś niekiedy pozwala na zminimalizowanie kosztów zatrudnienia nowej osoby (np. dzięki braku konieczności organizacji nowego stanowiska pracy w siedzibie firmy).

Wszystko tak naprawdę zależy od ustaleń zasad pracy między pracodawcą a pracownikiem.

Kulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26462 )
Array ( [docId] => 26462 )