Zarządzanie zasobami ludzkimi - test HCV

Kategoria: HR
Autor: Kulik Katarzyna
Data: 19-10-2012 r.

Każdy proces zarządzania wymaga kontroli. Śledzenie postępów jest konieczne tym bardziej w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi. Jak można skutecznie zweryfikować właściwy kierunek działania w tej dziedzinie? Przydatny będzie w tym celu test HCV. Jak on wygląda i na czym polega?

Czemu służy test HCV

Jak sama nazwa testu wskazuje – Human Capital Value – jego zadaniem jest określenie ludzkiej wartości kapitału przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie testu HCV ma służyć weryfikacji, czy wyznaczone przez konkretne przedsiębiorstwo cele i strategie są właściwie realizowane na każdym szczeblu personalnym.

Oczywiste jest, że kluczem do sukcesu jest wspólna praca nad jego osiągnięciem. Dlatego też tak bardzo istotne jest to, aby poszczególne działy w firmie były świadome realizowanej strategii i znały dokładnie cele, do których dąży przedsiębiorstwo.

Test HCV pozwala na zdiagnozowanie etapu rozwoju narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, analizuje kompleksowość polityki personalnej firmy oraz ewentualną konieczność dalszej pracy w tym obszarze.

Jakie zagadnienia obejmuje test HCV

Test HCV to krótki formularz zawierający kilkanaście pytań dotyczących polityki personalnej przedsiębiorstwa. Poszczególne zagadnienia związane z polityką personalną, jak też ze strategią przedsiębiorstwa są oceniane z reguły w skali wdrożenia poszczególnych procesów w danej firmie.

Pytania zawarte w teście dotyczą kilku zasadniczych kwestii, m.in.: jakości i stopnia realizacji strategii i celów firmy, wartościowania i specyfikacji opisów poszczególnych stanowisk czy połączenia sposobi zarządzania personelem z ogólną strategią korporacji.

 

Jak jest przeprowadzany test HCV

Test HCV jest przeprowadzany w siedzibie firmy. Najczęściej wypełniają go kierownicy przedsiębiorstwa w celu uzyskania diagnozy kondycji firmy. Skonsultowanie wyników ze specjalistą ds. HR-u pozwoli nie tylko na zdiagnozowanie stopnia zaawansowania polityki personalnej w firmie, ale również umożliwi wypracowanie ewentualnych modyfikacji w przypadku niezbyt satysfakcjonujących rezultatów przeprowadzonego testu.


Zobacz także:

Kulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26598 )
Array ( [docId] => 26598 )