Czy urlop macierzyński przysługuje w trakcie urlopu wychowawczego

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 16-08-2012 r.

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, nie powoduje nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego. Osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji jednak ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który pozostaje w stosunku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy - do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Wymiar urlopu wychowawczego jest stosunkowo długi i często zdarza się, że w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego kobieta urodzi kolejne dziecko, czy przysługuje jej wówczas urlop macierzyński?

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, nie skutkuje nabyciem prawa do urlopu macierzyńskiego. Urlop wychowawczy nie ulega przerwaniu, ani zawieszeniu z racji urodzenia dziecka, ale matka ma w takiej sytuacji prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w trakcie okresu urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński może przysługiwać matce w pełnym lub obniżonym wymiarze. W sytuacji, gdy urodzi ona kolejne dziecko w trakcie trwania urlopu wychowawczego i pełny wymiar urlopu macierzyńskiego mieści się w granicach tego urlopu, wówczas zasiłek macierzyński przysługuje, ale w obniżonym zakresie.
Natomiast, gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego nie mieści się w okresie udzielonego urlopu wychowawczego, wówczas przysługuje matce, od dnia porodu, zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26644 )
Array ( [docId] => 26644 )