Jakie uprawnienia posiada pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 17-10-2012 r.

Pracownica – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka – podlega szczególnej ochronie prawnej w zakresie zatrudnienia. Jej uprzywilejowana pozycja przejawia się także w prawie do urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Warto jednak pamiętać, że na tym uprawnienia pracownicze młodej matki się nie kończą.

Powrót do pracy na dotychczasowe stanowisko

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek dopuszczenia do pracy na dotychczasowym stanowisku pracownicy, która przebywała na urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim. Pracownica ma więc prawo powrotu do pracy na takie samo stanowisko jakie zajmowała przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.

Wyjątkowo, gdy powrót do pracy na to samo stanowisko nie jest możliwy, np. z powodu likwidacji stnowiska, pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na innym stanowisku, ale z wynagrodzeniem takim jakie otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z urlopu macierzyńskiego. Oznacza to tym samym, iż pracownica ma prawo do ewentualnych podwyżek wynagrodzenia, które nastąpiły w czasie, gdy przebywała na urlopie macierzyńskim. W przypadku uchybienia przez pracodawcę powyższym obowiązkom, pracownica może wystąpić z odpowiednim roszczeniem do sądu pracy.

Urlop wychowawczy

Kolejnym uprawnieniem pracownicy, która była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, jest prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Okres urlopu wychowawczego jest okresem usprawiedliwionej nieobecności pracownicy w pracy, a więc poza ściśle określonymi przypadkami, pracodawca nie może z nią skutecznie dokonać rozwiązania umowy o pracę.

 

Należy pamiętać, że urlop wychowawczy jest szczególną formą urlopu, podczas którego pracownica co prawda zachowuje wszelkie prawa pracownicze, jednakże poza prawem do wynagrodzenia. Urlop wychowawczy jest więc bezpłatny.

Pracownica może jednak w tym czasie starać się o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26663 )
Array ( [docId] => 26663 )