Nie ma limitu na badania lekarskie w związku z ciążą pracownicy

Data: 06-03-2013 r.

Pracownica w ciąży ma prawo żądać od pracodawcy zwolnienia z pracy na czas niezbędny do wykonania badań w związku z ciążą. Oznacza to, ze nie każde badanie będzie jednak usprawiedliwiało nieobecność.

Pracownica ciężarna ma prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań lekarskich w związku z ciążą pod warunkiem, iż badania te zalecił jej lekarz i nie mogą być one przeprowadzone poza godzinami pracy. Jeżeli pracownica spełnia powyższe warunki pracodawca ma obowiązek zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy na czas konieczny do przeprowadzenia tych badań.

W związku z tym, jeżeli badania nie są zalecone przez lekarza, pracodawca nie musi udzielać na nie zwolnienia, nawet, jeśli są one związane z ciążą. W takiej sytuacji najlepiej poprosić podwładną o przedłożenie zaświadczenia, z którego będzie wynikać, że dane badanie zlecił lekarz w związku ze stanem w jakim znajduje się pracownica.

Zwolnienie powinno być udzielone na tak długo, aby pracownica mogła:

  • dotrzeć na miejsce badania i z niego powrócić,
  • poddać się diagnostyce,
  • wykonać inne czynności z tym związane.

W praktyce może się okazać, że na wykonanie tych czynności będzie pracownicy potrzebne tyle czasu, że w danym dniu nie stawi się ona w pracy. Musi ona jednak udowodnić taką okoliczność.

Przykład:

Pracownica miała wyznaczone badanie na godzinę 10.00. Dojazd do szpitala zajmował jej ponad godzinę. W tym dniu miała rozpocząć pracę o 9.00. W związku z tym, pracownica nie przyjeżdżała już do pracy, lecz prosto z domu pojechała do lekarza. Na miejscu miała mieć wykonywane badania na cukrzycę ciążową, które trwają około 3 godzin, ale ze względu na opóźnienie czekała na nie 2 godziny. W sumie pracownica skończyła diagnostykę o 15.00. Ponieważ w tym dniu miała pracować do 17.00 – powinna wrócić jeszcze do pracy.

Czas nieobecności, niezależnie od tego czy jest to kilka godzin czy cały dzień pracy, należy uznać za usprawiedliwiony i płatny.

Nie ma limitu zwolnień na ten cel. Oznacza to, że pracodawca musi każdorazowo zgadzać się na nieobecność pracownicy o ile badania są wykonywane w związku z ciążą i zlecił je lekarz.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 18 3b § 2 pkt 1, art. 22 1 § 1, § 2, art. 22 1 § 4, art. 25 § 1, art. 45, art. 47, art. 41, art. 52 § 1, art. 53 § 1 pkt 1 lit. a, art. 80–84, art. 87–88, art. 142, art. 148, art. 177, art. 178 § 1, art. 179, art. 185, art. 1861 § 1, art. 264 § 1, art. 265 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26684 )
Array ( [docId] => 26684 )