Pracownika na urlopie ojcowskim nie można wezwać do pracy

Data: 12-09-2013 r.

Wniosek pracownika o urlop ojcowski jest dla pracodawcy wiążący i pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Nie może też odwołać go z tego urlopu.

Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby termin urlopu ojcowskiego przypadał na czas, kiedy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim. Jedynym ograniczeniem jest warunek, aby urlop ojcowski został wykorzystany w 1. roku życia dziecka. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. We wniosku pracownik powinien określić termin, w którym zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika, co oznacza, że nie może odmówić pracownikowi ojcu udzielenia urlopu ojcowskiego w terminie wskazanym we wniosku. Nieuwzględnienie wniosku pracownika stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów.

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, które z przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych stosuje się odpowiednio do pracownika ojca korzystającego z urlopu ojcowskiego. Nie ma wśród nich przepisu określającego zasady odwołania pracownika z urlopu.

W konsekwencji należy uznać, iż ustawodawca wyłączył możliwość odwołania pracownika z urlopu ojcowskiego. Pracodawca nie może zatem zobowiązać pracownika do stawienia się w pracy w trakcie udzielonego urlopu ojcowskiego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26715 )
Array ( [docId] => 26715 )