Przerwy na karmienie nie muszą być wykazywane w ewidencji czasu pracy

Data: 11-06-2013 r.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do przerw w pracy. Nie trzeba ich jednak wykazywać w ewidencji czasu pracy. Jeśli jednak u pracodawcy prowadzona jest ewidencja wejść do i wyjść z zakładu - pracownica ma obowiązek wpisywać w niej faktyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia dniówki.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych (przy jednym dziecku) lub 45 minutowych (przy większej liczbie dzieci) przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Nie ma przy tym przeszkód, aby podwładna - w wyniku połączenia przerw - odpowiednio wcześniej kończyła pracę lub później ją zaczynała. W praktyce oznacza to, że pracownica karmiąca dziecko piersią może, po złożeniu wspomnianego wniosku, kończyć pracę np. o 1 godzinę wcześniej.

Przerwy związane z karmieniem dziecka wlicza się do czasu pracy tak, jak gdyby pracownica w tym czasie faktycznie pracowała. Regulacja ta nie ma jednak na celu uściślania ewidencji czasu pracy takiego pracownika. Oznacza natomiast, że za czas takich przerw pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia (obliczanego analogicznie, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy). Złożony do akt osobowych wniosek pracownicy o łączne udzielenie przerw na karmienie jest wystarczającą informacją o tym, że pracownica wcześniej kończy pracę lub później ją zaczyna.


Jeżeli w obowiązujących u pracodawcy aktach wewnątrzzakładowych (np., regulaminie pracy) wprowadzona jest ewidencja wejść i wyjść do i z zakładu pracy pracownica korzystająca z połączonych przerw będzie musiała wykazywać w ewidencji wcześniejsze wyjście z pracy.

Podstawa prawna: art. 149 § 1, art. 187 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Joanna Kaleta, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26693 )
Array ( [docId] => 26693 )