Roczny urlop rodzicielski - konieczny wniosek na piśmie

Data: 28-07-2013 r.

Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski są fakultatywne. Pracownik może, ale nie musi z nich korzystać. Stąd roczny płatny urlop (na który składają się m.in. dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski) jest udzielany wyłącznie na wniosek pracownicy.

Wniosek o roczny urlop ma być złożony w formie pisemnej. Tylko taki dokument jest wiążący dla pracodawcy. Wniosku o roczny urlop związany z macierzyństwem złożonego w innej formie niż pisemna pracodawca nie może uwzględnić.
Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii, co uznawane jest za zachowanie formy pisemnej, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego.
Zgodnie bowiem z art. 300 kp w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (kc), jeżeli nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy. Z art. 78 kc wynika natomiast, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Formie pisemnej jest też równoważne oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Przykład:Pracownica zgłosiła pracodawcy wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (obu w pełnym ustawowym wymiarze) wysyłając e-mail w tej sprawie. Korzystała przy tym z poczty elektronicznej, bez bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Pracodawca nie powinien udzielić jej tego urlopu z powodu niezachowania przez pracownicę wymaganej przepisem formy pisemnej. Warto też podwładną poinformować o tym, że zastosowana przez nią forma wniosku nie jest wystarczająca i pouczyć, że dokument ten powinien być złożony na piśmie.

Podstawa prawna:
 • art. 179[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Bożena Lenart, prawnik specjalista prawa pracy
Zobacz także:


Wzory dokumentów kadrowych związanych z udzielaniem urlopów rodzicielskich publikujemy w aktualizacji poradnika „Dokumentacja kadrowa”.

 

 • art. 179[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

 • Bożena Lenart  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 26705 )
  Array ( [docId] => 26705 )