Uprawnienie do urlopu wychowawczego może potwierdzić pracownik

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 18-06-2014 r.

Jeśli pracownica nie może uzyskać od ojca dziecka oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego, powinna sama dołączyć do wniosku o urlop pisemne oświadczenie w tej kwestii. Przepisy przewidują kilka wyjątków, kiedy pisemne oświadczenie drugiego rodzica dziecka nie jest wymagane.

Warunkiem udzielenia urlopu wychowawczego jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku, zawierającego wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko oraz określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik musi dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków, kiedy wspomniane oświadczenie drugiego rodzica dziecka nie jest wymagane. Do tyczy to m.in. przypadków gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia – w takim przypadku do wniosku dołącza się dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Jeśli więc pracownica nie ma kontaktu z ojcem dziecka i nie może uzyskać od niego stosownego oświadczenia o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego, do swojego wniosku powinna dołączyć pisemne oświadczenie o niemożności uzyskania wymaganego dokumentu od ojca dziecka.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35122 )
Array ( [docId] => 35122 )