Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 25.02.2016
  Nowe limity umów na czas określony a przedłużenie umowy do dnia porodu i przekroczenie limitu 33 miesięcy
  Czy przedłużenie do dnia porodu trzeciej umowy o pracę na czas określony będzie oznaczać zawarcie kolejnej (czwartej) umowy, a co za tym idzie - prowadzić do naruszenia limitu liczby umów na czas określony? A co się dzieje, gdy po przedłużeniu umowy do dnia porodu zostanie przekroczony limit 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy (umów) na czas określony?Naruszenie nowego ...

  Ochrona rodzicielstwa 18.01.2016
  Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
  Od 2 stycznia 2016 r. podczas urlopu rodzicielskiego oraz w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu pracownik może łączyć wychowywanie dziecka z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.W takim przypadku zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej (art. 31 ust. 4a ustawy chorobowej w brzmieniu obowiązującym ...

  Ochrona rodzicielstwa 03.12.2015
  Zwolnienie lekarskie z powodu ciąży zaraz po przerwaniu urlopu wychowawczego
  Jeśli po przerwaniu urlopu wychowawczego – mimo obowiązku stawienia się w pracy – pracownica nie podejmie pracy z przyczyn usprawiedliwionych, np. choroby, pracodawca nie powinien zarzucać jej naruszenia obowiązków pracowniczych. Jednak pod warunkiem, że prawidłowo (czyli właściwie i terminowo) usprawiedliwi swoją nieobecność w pracy.Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego ...

  Ochrona rodzicielstwa 17.04.2015
  Staż z urzędu pracy nie przedłuża się do dnia porodu
  Jeśli osoba odbywająca staż z urzędu pracy zajdzie w ciążę, umowa nie przedłuża się do dnia porodu. Stażystka nie ma też prawa do urlopu macierzyńskiego. Taka osoba nie korzysta z uprawnień pracowniczych w tym zakresie określonych w kodeksie pracy.Pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na okres ...

  Ochrona rodzicielstwa 19.09.2014
  Przyjmując bezrobotnego rodzica można dostać świadczenie aktywizacyjne
  Pracodawca może uzyskać w sumie ponad 10 tys. zł. świadczenia aktywizacyjnego, musi jednak w zamian zobowiązać się zatrudniać bezrobotnego rodzica przez co najmniej 18 lub 27 miesięcy. Tak wynika z przepisów o świadczeniu aktywizacyjnym, które weszły w życie pod koniec maja 2014 r.Niedawna nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia wprowadziła kilka zachęt do zatrudniania bezrobotnych ...

  Ochrona rodzicielstwa 19.09.2014
  Rozliczanie dodatkowych świadczeń na urlopie rodzicielskim łączonym z pracą
  Pracownik może połączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą u swojego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego etatu. Jeśli w tym okresie może korzystać z abonamentu medycznego, musi liczyć się z tym, że pomniejszy on jego pensję na rękę.Wartość pakietu świadczeń medycznych jest opodatkowana, ale nie zawsze oskładkowana. Wyłączona jest ze składek na ubezpieczenia ...

  Ochrona rodzicielstwa 29.08.2014
  Wniosek o 1/4 wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego
  Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zamiast niego zażądać obniżenia etatu, ale nie więcej niż do połowy etatu. Uwzględnienie wniosku pracownika o wykonywanie pracy w wymiarze niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy zależy od uznania pracodawcy. Jeśli jednak pracodawca dobrowolnie uwzględni wniosek pracownika, ten ostatni będzie chroniony przed wypowiedzeniem.Pracownik, ...

  Ochrona rodzicielstwa 22.08.2014
  Pracownik przed wychowawczym jest chroniony tylko przez 2 tygodnie
  W przypadku urlopu wychowawczego bieg okresu ochronnego rozpoczyna się z dniem złożenia przez pracownika wniosku o taki urlop, jednak nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.Pracownicy zamierzający korzystać z urlopu wychowawczego są chronieni przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że tym przypadku ochrona ...

  Ochrona rodzicielstwa 21.08.2014
  Można wziąć urlop wychowawczy na kilka dni
  Datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego określa uprawniony pracownik. Jeśli zawnioskuje o udzielenie mu tego urlopu jedynie na kilka dni, trzeba uwzględnić jego wniosek. – pod warunkiem, że jest jeszcze uprawniony do takiego urlopu (np. nie wykorzystał już 5 jego części).Przepisy nie określają, ile minimalnie jednorazowo urlopu wychowawczego musi wykorzystać pracownik. ...

  Ochrona rodzicielstwa 29.07.2014
  Obniżony wymiar czasu pracy chroni tylko w małej firmie
  Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na takim samym stanowisku, jakie zajmowała przed urlopem macierzyńskim. Jeżeli pracownica chce skorzystać z urlopu wychowawczego lub pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, to od dnia złożenia wniosku jest chroniona przed zwolnieniem.Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym ...