Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 06.04.2012
  Zwolnienie lekarskie a termin zakończenia urlopu macierzyńskiego
  W czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego możliwe jest, że pracownica lub jej dziecko zachorują. Dowiedz się, jaki wpływ na termin powrotu pracownicy do pracy ma choroba pracownicy, hospitalizacja pracownicy i hospitalizacja dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego.Choroba na urlopie macierzyńskim Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni w przypadku urodzenia ...

  Ochrona rodzicielstwa 06.04.2012
  Oświadczenie o chęci korzystania z dni opieki nad dzieckiem
  Pracownicy wychowujący dzieci mają szczególne uprawnienia w miejscu pracy związane z rodzicielstwem m.in. prawo do tzw. dni opieki nad dzieckiem. Przekonaj się, czy pracownik powinien co roku składać oświadczenie o chęci korzystania z tych uprawnień czy raz złożone oświadczenie jest wiążące aż do odwołania. Komu przysługuje zwolnienie od pracy Zwolnienie od pracy z zachowaniem ...

  Ochrona rodzicielstwa 29.03.2012
  Kiedy można przerwać urlop macierzyński
  Pracownica może przerwać urlop macierzyński i wrócić do firmy po upływie 14 tygodni wykorzystanego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko.Ile wynosi urlop macierzyńskiKobieta zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do urlopu macierzyńskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu jest ...