Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 14.08.2012
  Ile dodatkowego urlopu może dostać pracownica po porodzie
  Każda pracownica, która w okresie zatrudnienia urodziła dziecko, korzysta z urlopu macierzyńskiego, w wymiarze stosownym do liczby urodzonych dzieci. W trakcie urlopu macierzyńskiego matka powraca do sił po porodzie oraz opiekuje się nowonarodzonym dzieckiem. Ten szczególny dla każdej kobiety czas może zostać „przedłużony” poprzez skorzystanie przez pracownicę z dodatkowego urlopu ...

  Ochrona rodzicielstwa 13.08.2012
  Czy za okres urlopu macierzyńskiego należy się urlop wypoczynkowy
  Urlop macierzyński jest okresem zatrudnienia, podczas którego przysługują Ci wszystkie uprawnienia pracownicze. W związku z tym, w jego trakcie, nabywasz prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni ...

  Ochrona rodzicielstwa 03.06.2012
  Wymiar dni opieki nad dzieckiem w roku ukończenia przez dziecko 14 lat
  Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Niezależne jest to od spełnienia dodatkowych warunków.Wymiar zwolnienia od pracyZwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje pracownikowi ...

  Ochrona rodzicielstwa 11.04.2012
  Urlop wychowawczy a likwidacja firmy
  W okresie urlopu wychowawczego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie. Jednak jeśli pracodawca likwiduje firmę, może zwolnić swoich pracowników, nawet tych, którzy przebywają na urlopach wychowawczych.Zwolnienie - tylko wyjątkowo W okresie urlopu wychowawczego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie. Nie jest ona jednak bezwzględna. Przepisy prawa pracy co prawda chronią Cię ...

  Ochrona rodzicielstwa 06.04.2012
  Zwolnienie lekarskie a termin zakończenia urlopu macierzyńskiego
  W czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego możliwe jest, że pracownica lub jej dziecko zachorują. Dowiedz się, jaki wpływ na termin powrotu pracownicy do pracy ma choroba pracownicy, hospitalizacja pracownicy i hospitalizacja dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego.Choroba na urlopie macierzyńskim Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni w przypadku urodzenia ...

  Ochrona rodzicielstwa 06.04.2012
  Oświadczenie o chęci korzystania z dni opieki nad dzieckiem
  Pracownicy wychowujący dzieci mają szczególne uprawnienia w miejscu pracy związane z rodzicielstwem m.in. prawo do tzw. dni opieki nad dzieckiem. Przekonaj się, czy pracownik powinien co roku składać oświadczenie o chęci korzystania z tych uprawnień czy raz złożone oświadczenie jest wiążące aż do odwołania. Komu przysługuje zwolnienie od pracy Zwolnienie od pracy z zachowaniem ...

  Ochrona rodzicielstwa 29.03.2012
  Kiedy można przerwać urlop macierzyński
  Pracownica może przerwać urlop macierzyński i wrócić do firmy po upływie 14 tygodni wykorzystanego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko.Ile wynosi urlop macierzyńskiKobieta zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do urlopu macierzyńskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu jest ...