Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 05.09.2013
  Zastępujący dostanie dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski
  Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.Formalnie uprawnienie do skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego nie zależy od rodzaju umowy ...

  Ochrona rodzicielstwa 30.08.2013
  Koniec macierzyńskiego, ale nie koniec ochrony przed wypowiedzeniem
  Pracownica, której wypowiedziano terminową umowę o pracę po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ale na skutek decyzji podjętej w okresie ochronnym i spowodowanej faktem jej macierzyństwa, może żądać przywrócenia do pracy (II PK 245/11). Pracownica była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony z możliwością jej wypowiedzenia. W dniu powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim ...

  Ochrona rodzicielstwa 28.08.2013
  Powrót z urlopu wychowawczego w tym samym roku nie zmniejszy wakacji
  Jeżeli pracownik po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego udaje się na urlop wychowawczy i wraca z niego jeszcze w tym samym roku kalendarzowym (np. zaczyna urlop wychowawczy w lutym a kończy w lipcu tego samego roku), to nie będzie miał już zmniejszanego proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego.Wchodząca w życie 1 października 2013 r. nowelizacja Kodeksu pracy zmienia m.in. zasady liczenia ...

  Ochrona rodzicielstwa 23.08.2013
  Do skorzystania z urlopu rodzicielskiego potrzebny pisemny wniosek
  Urlopu rodzicielskiego udziela się na wniosek uprawnionego pracownika. Powinien on zostać złożony pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o urlop rodzicielski musi mieć formę pisemną.Wniosek złożony z zachowaniem 14-dniowego terminu jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążący. Jest on wówczas obowiązany uwzględnić ...

  Ochrona rodzicielstwa 23.08.2013
  Aby otrzymać 2 dni opieki wystarczy oświadczenie jednego rodzica
  W przypadku gdy pracownik chce skorzystać z 2 dni opieki nad dzieckiem, powinien zadeklarować, że jego współmałżonek – jeśli pozostaje również w zatrudnieniu – nie będzie korzystał w danym roku kalendarzowym z tego uprawnienia (ewentualnie każde z małżonków może skorzystać z 1 dnia). Pracodawca nie może jednak żądać od pracownika zaświadczenia z zakładu pracy współmałżonka.Rodzicowi-pracownikowi ...

  Ochrona rodzicielstwa 19.08.2013
  Urodzenie dziecka na wychowawczym a dodatkowy urlop macierzyński
  Warunkiem koniecznym skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest - poza złożeniem w określonym terminie odpowiedniego wniosku do pracodawcy – uprzednie wykorzystanie podstawowego (obligatoryjnego) urlopu macierzyńskiego.Gdy pracownica rodzi kolejne dziecko podczas urlopu wychowawczego wykorzystywanego na starsze dziecko, to w jego trakcie nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. ...

  Ochrona rodzicielstwa 28.07.2013
  Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński - obowiązuje termin 14-dniowy
  Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Wniosek złożony z zachowaniem wskazanego 14-dniowego terminu jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążący.Gdy pracownik złoży wniosek o dodatkowy urlop macierzyński z zachowaniem terminu, trzeba go uwzględnić i udzielić urlopu, ...

  Ochrona rodzicielstwa 28.07.2013
  Zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
  Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą może się odbywać pod warunkiem, że praca będzie wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego etatu, np. na ½, czy też ¼ etatu. Pracownik nie może natomiast w okresie urlopu rodzicielskiego wykonywać pracy w wymiarze wyższym, np. na ¾ albo 4/5 etatu.Przykład: pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy zamierza łączyć ...

  Ochrona rodzicielstwa 23.07.2013
  Urlop rodzicielski - dopuszczalny jest jego podział na części
  Od 17 czerwca 2013 r. funkcjonuje 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Może on być wykorzystywany przez rodziców jednorazowo albo w 3 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia. Rodzice mogą dokonać wyboru, czy: żadne z nich nie będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego (nie jest on ...

  Ochrona rodzicielstwa 15.07.2013
  Powrót z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego na swoje stanowisko
  Pracownik po powrocie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego powinien być przyjęty do pracy na swoim stanowisku albo innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom pracownika. A jeśli stanowisko zostało w międzyczasie zlikwidowane? Można wypowiedzieć pracownikowi umowę, ale trzeba odczekać okres wypowiedzenia.Po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem, trzeba dopuścić pracownika ...