Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 04.06.2013
  Rodzicom trzeba wyrównać trzynastki za 2012 r.
  Do 6 miesięcy pracy niezbędnych do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) należy wliczać także urlopy macierzyńskie oraz urlop ojcowski. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, która niedługo ma wejść w życie.Pracownik sfery budżetowej uzyskuje prawo do tzw. trzynastki, jeśli przepracuje ...

  Ochrona rodzicielstwa 04.06.2013
  Służby mundurowe i nauczyciele pójdą na urlop rodzicielski
  Zmiany w uprawnieniach przysługujących pracownikom-rodzicom obejmą także funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy i nauczycieli. Chodzi tu przede wszystkim o prawo do nowo wprowadzonego urlopu rodzicielskiego.Uprawnienia w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem mają być takie same dla wszystkich – zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy ...

  Ochrona rodzicielstwa 03.06.2013
  Matki pierwszego kwartału 2013 r. objęte rocznym, płatnym urlopem rodzicielskim
  Zgodnie z zapowiedziami rządu – zmiany w przepisach dotyczących ochrony rodzicielstwa mają wejść w życie już 17 czerwca 2013 r. Od tej daty pracownicy będą mogli korzystać m.in. urlopów rodzicielskich czy wydłużonych dodatkowych urlopów macierzyńskich.Pod koniec kwietnia Premier Donald Tusk ogłosił, że nowa instytucja urlopu rodzicielskiego będzie dostępna dla rodziców wszystkich ...

  Ochrona rodzicielstwa 02.05.2013
  Zaświadczenie o karmieniu piersią nie jest wymagane
  Dostarczenie przez pracownicę karmiącą piersią dziecko zaświadczenia, które stwierdzałoby ten fakt, nie jest obowiązkowe, chociaż zalecane. Prawo do przerw na karmienie przysługuje przez cały okres faktycznego karmienia piersią.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ...

  Ochrona rodzicielstwa 02.05.2013
  Dni na opiekę pracownik wykorzystuje według uznania
  Dni na opiekę nad dzieckiem można zgłaszać z dużym wyprzedzeniem. Korzysta się z nich bowiem np. na szczepienie dziecka, rutynowe badania okresowe, które trzeba przecież wcześniej zaplanować.Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Może się zdarzyć ...

  Ochrona rodzicielstwa 28.03.2013
  Urlop ojcowski można przesunąć z powodu choroby
  Urlop ojcowski powinien być wykorzystany przed pierwszymi urodzinami dziecka. Jeżeli podwładny złoży wniosek a następnie zachoruje - powinien poprosić o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu ojcowskiego.Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, do upływu 12 miesięcy ...

  Ochrona rodzicielstwa 17.03.2013
  Uprawnienia pracownika zajmującego się małym dzieckiem
  Można złożyć pracodawcy oświadczenie o braku zgody na pracę w przerywanym systemie czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy. Dotyczy to jednak tylko tych pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat czterech. Pracodawca musi zaś zatrudnić takiego pracownika stosownie do jego oświadczenia. Nie ma przy tym znaczenia, że żona pracownika nie pracuje. Przepisy prawa pracy ...

  Ochrona rodzicielstwa 06.03.2013
  Nie ma limitu na badania lekarskie w związku z ciążą pracownicy
  Pracownica w ciąży ma prawo żądać od pracodawcy zwolnienia z pracy na czas niezbędny do wykonania badań w związku z ciążą. Oznacza to, ze nie każde badanie będzie jednak usprawiedliwiało nieobecność. Pracownica ciężarna ma prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań lekarskich w związku z ciążą pod warunkiem, iż badania te zalecił jej lekarz i ...

  Ochrona rodzicielstwa 05.03.2013
  Nadgodziny i nocne godziny pracy pracownicy w ciąży
  Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie. Dotyczy ona nie tylko braku możliwości rozwiązania umowy. Ochrona obejmuje również nocne godziny pracy oraz nadgodziny, wyłączając możliwość zatrudnienia pracownicy w tych warunkach nawet za jej zgodą.Pracodawca nie może zatrudniać pracownicy w ciąży w porze nocnej. Zakaz ten jest obowiązuje nawet wtedy, gdy pracownica zgodzi się ...

  Ochrona rodzicielstwa 26.02.2013
  Pracownica w ciąży nie pojedzie w podróż służbową
  Pracownicy bez jej zgody nie można delegować poza stałe miejsce pracy. Zakaz wysyłania kobiet w ciąży na delegację nie jest jednak bezwzględny. Ciężarna może bowiem zgodzić się na wyjazdy. Pracodawca może dowolnie zarządzać czasem pracy swoich podwładnych, o ile dokonuje tego w ramach obowiązujących przepisów. Jednym z uprawnień w tym zakresie jest możliwość wysłania ...