Zwolnienie lekarskie a termin zakończenia urlopu macierzyńskiego

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

W czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego możliwe jest, że pracownica lub jej dziecko zachorują. Dowiedz się, jaki wpływ na termin powrotu pracownicy do pracy ma choroba pracownicy, hospitalizacja pracownicy i hospitalizacja dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego.

Choroba na urlopie macierzyńskim

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Niezdolność do pracy z powodu choroby w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego nie wpływa na termin zakończenia tego urlopu.

Hospitalizacja matki dziecka

Jeżeli matka dziecka, po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem ze względu na swój stan zdrowia, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej. Urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko.

Łączny okres korzystania z urlopu macierzyńskiego przez obojga rodziców w tej sytuacji nie może trwać dłużej niż podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego, o którym była mowa w pierwszym akapicie. Zatem hospitalizacja matki dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego, nie przedłuży okresu przebywania na tym urlopie.

Hospitalizacja dziecka

Wyjątkową sytuacją, w której urlop macierzyński może zostać przerwany jest przedłużający się pobyt dziecka w szpitalu. W tej sytuacji, po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica może złożyć wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego i udzielenie go w późniejszym terminie, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26635 )
Array ( [docId] => 26635 )