Aneks do umowy pomaga uniknąć zbiorczego świadectwa pracy

Data: 10-05-2013 r.

Świadectwa pracy (także te zbiorcze, za umowy terminowe) można wydawać tylko po umowach zakończonych. Jeśli więc strony zawrą np. umowę na czas określony, a potem przekształcą ją w bezterminową (aneksem do umowy), pracodawca nie będzie musiał wydawać zbiorczego świadectwa po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej umowy.

Treść każdej umowy o pracę, a więc także zawartej na czas określony, można przekształcić porozumieniem zmieniającym (aneksem do umowy). Można także w ten sposób zmienić rodzaj umowy, np.:

  • z umowy na okres próbny w umowę na czas określony lub nieokreślony,
  • z umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Innymi słowy: zamiast po zakończeniu starej umowy zawierać kolejną, można – wspólną wolą stron – przekształcić starą umowę, zmieniając jej rodzaj. Można także aneksem przedłużyć czas trwania niektórych umów (np. na okres próbny krótszy niż 3 miesiące, na zastępstwo). Ewentualny problem może być jedynie z przedłużaniem aneksem umowy na czas określony.

Zmiana rodzaju umowy lub jej przedłużenie jest możliwe tylko na mocy porozumienia stron (aneksu), a nie wypowiedzenia warunków pracy (wypowiedzenia zmieniającego). Poza tym musi on być podpisany najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania zmienianej umowy.

W świadectwie uwzględnia się tylko skończone okresy zatrudnienia

Po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z umów terminowych trzeba wydać pracownikowi tzw. zbiorcze świadectwo pracy za wszystkie takie umowy, choćby zatrudnienie pracownika nadal trwało. Jedynie w przypadku, gdy w chwili upływu tych 24 miesięcy któraś z umów terminowych jeszcze trwa, można wydać takie świadectwo dopiero po jej zakończeniu.

Obowiązek ten jest dość kłopotliwy. Pracownicy nie żądają bowiem świadectw, jeśli stosunek pracy nadal trwa, więc kadry muszą same śledzić upływ 24-miesięcznego terminu. Mogą co prawda wydawać świadectwa po każdej z umów, ale to z kolei oznacza dla nich więcej pracy. Pewną pomocą może być natomiast zmiana rodzaju umowy (a niekiedy także przedłużanie czasu jej trwania).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26778 )
Array ( [docId] => 26778 )