Czy pracodawca musi dostarczać pracownikom napoje

Autor: Ryś Paweł
Data: 29-07-2012 r.

Pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom napoje. Prawidłowe spełnianie tego obowiązki jest szczególnie istotne dla pracowników w upalne dni. Co ważne napoje muszą być dostarczane pracownikom w ciągu całego dnie roboczego.

Obowiązek dostarczania napojów pracownikom

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przejawem obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązek dostarczania pracownikom napojów.

Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Co ważne napoje są dostarczane pracownikom bezpłatnie. Ponadto pracodawca nie może w zamian za napoje wypłacać pracownikom ekwiwalentu pieniężnego.

Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. Powinny być one dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Pracodawca powinien również zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych przygotowywania oraz spożywania napojów.

Zimne napoje w lecie, a gorące z zimie

Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy. Ponadto pracownikom zatrudnionym w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C, pracodawca musi dostarczać napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26731 )
Array ( [docId] => 26731 )