Emeryt – były pracownik zakładu też otrzyma świadczenia z ZFŚS

Data: 07-11-2013 r.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wspomina o tym, że prawo do świadczeń z ZFŚS mają także emeryci – byli pracownicy zakładu. Nie można wprowadzić w regulaminie funduszu zapisu, który wykluczałby tę grupę osób z możliwości otrzymania świadczeń socjalnych (w tym także z możliwości otrzymywania prezentów świątecznych).

Wypłacając świadczenia z ZFŚS, należy stosować tzw. kryterium socjalne. Nie można więc wypłacać świadczeń z funduszu socjalnego wszystkim po równo, lecz zróżnicować ich wartość (lub przyznawać je tylko niektórym osobom), w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Z kryterium socjalnym wiąże się jednak także inny wymóg. Na mocy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:

  • pracownicy i ich rodziny,

  • emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz

  • inne osoby, którym pracodawca przyznał to prawo w regulaminie ZFŚS.

Z tego wynika, że prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS (rozumianego jako wszelkie przewidziane w regulaminie obowiązującym u pracodawcy świadczenia, ulgowe usługi czy dopłaty) mają także emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu. Chodzi tu o osoby, które u danego pracodawcy przeszły na emeryturę, czyli takie, dla których dany zakład jest ostatnim miejscem pracy (nie muszą jednak spełniać warunku rozwiązania umowy w związku z przejściem na emeryturę, ten jest konieczny do otrzymania odprawy emerytalnej – art. 92[1] Kodeksu pracy).

Pracodawca może więc finansować dowolne cele czy świadczenia socjalne, nie może jednak ograniczać ich dostępności tylko do niektórych grup uprawnionych.

Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, iż mogą z niego korzystać wszystkie osoby uprawnione – przy zastosowaniu jednakowych, wyłącznie socjalnych kryteriów. Pracodawca nie może więc wyłączyć prawa do ubiegania się o pomoc socjalną żadnej z ustawowo uprawnionych grup osób, np. emerytów i rencistów ze względów pozasocjalnych (…)”.

pismo MPIPS z 17 lutego 2011 r. (SPS-023-20599/11)


Emilia Wawrzyszczuk


Zobacz także:


Więcej na temat przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego (w tym prezentów świątecznych) można przeczytać w miesięczniku „Prawo pracy Personel od A do Z”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Dzień dobry, gdyby jeszcze ktoś tu zajrzał - to bardzo proszę o odpowiedź: czy osoba która odeszła z zakładu (redukcja etatów) i przebywała na świadczeniu przedemerytalnym, po uzyskaniu statusu emeryta będzie tzw. "emerytem zakładowym" uprawnionym do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych w tym zakładzie? Zakład ten jest ostatnim miejscem pracy, osoba nie podjęła żadnego zatrudnienia w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego. Czy taki przypadek "podlega" pod konkretny przepis prawny?

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26834 )
Array ( [docId] => 26834 )