Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie BHP

Autor: Ryś Paweł
Data: 23-07-2012 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Nie przestrzeganie obowiązków bhp przez pracodawcę stanowi wykroczenie, a niekiedy może zostać uznane za przestępstwo.

Ogólne zasady BHP dotyczące pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogólną zasadą dotyczącą obowiązków pracodawcy w zakresie bhp jest zasada, która stanowi, iż pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki. Z tej zasady wynikają ściśle określone zadania jakie stoją przed pracodawcą. Można je podzielić na kilka grup.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pierwsza grupa zadań, to zadania dotyczące warunków i sposobu organizacji pracy. Pracodawca ma obowiązek organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Ponadto pracodawca ma reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Drugą bardzo ważną grupę obowiązków stanowią obowiązki związane z zapewnieniem ochrony zdrowia i życia pracowników. Pracodawca musi prowadzić politykę zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Do zadań pracodawcy należy również zapewnianie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Do trzeciej grupy zadań zaliczmy opiekę nad szczególnie ważnymi grupami pracowników. Pracodawca jest zobowiązany uwzględniać ochronę zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych.

Czwartą grupę obowiązków stanowią obowiązki pracodawcy wobec organów nadzoru nad warunkami pracy. Po pierwsze pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

W trakcie zaś prowadzenia swojej działalności pracodawca musi zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy (najczęściej wydanych przez inspekcję pracy) oraz zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26730 )
Array ( [docId] => 26730 )


Array ( [docId] => 26730 )