Latem wzmożone kontrole przedsiębiorców

Data: 03-07-2013 r.

Wakacje to tradycyjnie okres ożywienia na rynku pracy, szczególnie w branżach sezonowych takich jak turystyka, gastronomia, budownictwo, rolnictwo. Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że okres letni przynosi także wzmożone kontrole wielu instytucji - Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz fiskusa. Za naruszenia praw pracowników grożą grzywny sięgającą nawet 30.000 zł.

Kontrolerzy Państwowej Inspekcji pracy w razie kontroli będą sprawdzać czy przestrzegane są prawa pracownicze, m.in. legalność zatrudnienia, prowadzenie ewidencji czasu pracy, wypłacanie na czas wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców lub osób małoletnich. PIP zajmie się także przestrzeganiem bhp w firmach. Kontroler po okazaniu legitymacji służbowej ma prawo swobodnego poruszania się po firmie, sprawdzania urządzeń, zaglądania do dokumentów.

Kontrola kończy się wydaniem protokołu, w którym m.in. wpisuje się polecenia, decyzje, stwierdzone uchybienia. Inspektor PIP ma 7 dni na wniesienie zastrzeżeń wobec przedsiębiorcy. Po wykryciu naruszeń przepisów, musi jednak zawiadomić inne organy: ZUS, urząd kontroli skarbowej, starostę, straż graniczną lub policję.

Wielotysięczne kary za naruszenie praw pracownika

Pracodawca, który popełni wykroczenia przeciwko prawom pracownika może zostać ukarany mandatem w wysokości od 1.000 do 2.000 zł. Kara może wzrosnąć do 5.000 zł, jeżeli kontrolowany nagminnie dopuszcza się naruszeń. Jeżeli przedsiębiorca odmówi przyjęcia mandatu, inspektor występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

W branży spożywczej i gastronomii przedsiębiorcy, szczególnie w okresie letnim mogą spodziewać się wzmożonych kontroli Sanepidu. Kontrole mogą dotyczyć m.in.: odpowiedniego ubioru sprzedawcy (np. biały fartuch, okrycie głowy), warunków przechowywania, transportu towarów (temperatura), gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę, usytuowania obiektu handlowego pod względem narażenia na zanieczyszczenia, stanu technicznego pomieszczeń, terminu ważności produktów (przydatności do spożycia).

Mandat karny wystawiony przez Sanepid może wynieść 500 zł, a grzywna za niewypełnienia zaleceń pokontrolnych i niewykonanie decyzji aż do 20.000 zł.

Usługi pod lupą PIH


Państwowa Inspekcja Handlu może kontrolować przedsiębiorcó pod kątem legalności i rzetelności działania, w zakresie handlu, produkcji, usług. Bada także produkty wprowadzone do obrotu pod względem ich oznakowania, zafałszowań, podawania cen, a także sprawdza, czy spełniają one wymagane normy. Kontroluje też wykonywane usług.Izabela Nowacka
, specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26787 )
Array ( [docId] => 26787 )